BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Zahraniční styky

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

• do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),

• do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Při rovnosti splněných kritérií má přednost individuální člen SKIP. Přednost mají dále uchazeči, kteří se v předchozích letech nezúčastnili studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2009. Je žádoucí v nich specifikovat problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu (vzhledem k průběhu v minulém roce přednostně mimo Vídeň). Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 15. května 2009.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Přihlášky je možné podávat také elektronicky. Adresy regionálních výborů najdete na URL http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm (Předsedové regionálních výborů SKIP). Regionální výbory mohou zaslat přihlášky do sekretariátu SKIP na elektronickou adresu bedriska.stepanova@nkp.cz, v kopii na adresu KZS zdenek.matusik@nkp.cz.

V Praze dne 9. února 2009.

Komise SKIP pro zahraniční styky


Obsah

 

SKIP