BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

VÝCHODNÍ ČECHY

Knihovnické cestování

Na středu 25.2.2009 byla do nové budovy "X" Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové svolána Regionální valná hromada SKIP 08 Východní Čechy se zajímavým názvem Knihovnické cestování. Mimo nezbytných úřednicko-administrativních záležitostí (prezence - 51 přítomných členů, příspěvky, hospodaření a zpráva a tom, co jsme udělali loni a co plánujeme udělat letos...) byl program směřován skoro turisticky na téma O tom, co všechno můžete se SKIPem vidět a zažít. Ing. Libuše Nivnická z knihovny Jiřího Mahena v Brně fotografickou prezentací a poutavým vyprávěním přiblížila účastníkům atmosféru kongresů IFLA a knihoven na celém světě. Předsedkyně SKIP 08 Mgr. Věra Škraňková po této vysoce nasazené laťce obrátila pozornost na aktivity místní, ale neméně zajímavé. Byla to pořádná série akcí a míst, které Východočeši za ty skoro dvě desítky let prokoukli, projeli a prošli. Použili při tom dopravní prostředky tradiční... i méně... autobusy, kola, lyže, lodě a nohy... Byli jsme ve Francii, Německu, Polsku a na Slovensku. Někde opakovaně. Viděli jsme knihovny velké i malé, staré i nové, vznešené i netradiční... Jednou bychom rádi měli i elektronickou verzi celé historie.

A malá návnada na konec - do Francie vyrážíme i letos! Kdo chcete být 19. - 27.6.2009 v Bretani s námi, pište na skrankova@mknachod.cz .

"Přechod Jestřebích hor 2009"

Tak znělo lyžařské putování spřátelených knihoven Východočeského SKIPu, které uspořádala Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší ve spolupráci s regionálním výborem SKIP. Akce se konala v sobotu 28. února 2009. V bílé stopě "Jestřebích hor" se sešly knihovnice, které nejprve vyrazily vlakem z Hradce Králové do Petříkovic. Odtud pokračovaly v cestě pěšky a poté na lyžích po vrstevnicích hor. Zalesněný hřeben mezi údolím Petříkovického potoka a Metuje u Hronova láká svým výborným terénem jak běžkaře, tak v letních měsících pěší i cyklisty. Krásná zimní krajina, pokrytá novým sněhem, upravené běžecké tratě - to vše nás fascinovalo.

Přechod Jestřebích hor 2009

Mile nás překvapil úžasný výhled na panorama Krkonoš, protože ráno pokrývala krajinu mlha. Ani sluníčko se chtělo nechat zahanbit a vykouklo z mraků. Předpověď počasí, která slibovala déšť, se naštěstí nevyplnila, a tak se knihovnice mohly plně oddávat lyžařským dovednostem. Na trase dlouhé asi 16 km bylo plánované i občerstvení. Při návštěvě Jestřebích hor (zvaných též Brendy) jsme nesměly zapomenout na zastávku v osadě Paseky (674 m) s oblíbenou Jestřebí boudou (zvanou Řehačka). Malé občerstvení v podobě utopenců, chlupatých knedlíků nebo krkonošského kysela nám prospělo a tak jsme se cítily pokořit i nejvyšší vrchol Jestřebích hor Žaltman (740m), na kterém stojí rozhledna. Naše cesta vedla kolem a tak jsme se rozhodly, že vystoupáme i na ni. Rozhledna nám poskytla panoramatický výhled na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Soví a Javoří hory, Teplicko-adršpašské skály, Broumovské stěny, Úpicko i Hronovsko. Když jsme opět nasadily lyže, pomalu ale jistě jsme sjížděly přes Odolov do Rtyně. Společná večeře v restauraci a posezení v knihovně byly dalším bonbónkem našeho společného putování. O dobrou náladu se postarala Darka Středová z Trutnova, která mezi nás večer přijela a zahrála na kytaru známé i méně známé trampské písničky. Ráno jsme se rozcházely plné dobré nálady a dalších plánů napříště.

O zážitky se s Vámi podělila Jana Sehnalová.

PRAHA

Regionální konference pražského SKIPu se uskutečnila 26. března 2009 v Národní knihovně ČR. Zúčastnilo se 62 individuálních členů a 12 zástupců členů institucionálních. Po schválení zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2008 následoval blok krátkých zpráv, které se týkaly se aktuálních akcí SKIPu. Kolegyně Pospíšilová, která zastupuje SKIP v sekci dodávání dokumentů a sdílení zdrojů v rámci IFLA, informovala o činnosti sekce a připravované mezinárodní konferenci. Kolegyně Houšková vyzvala ke hlasování v anketě Kniha mého srdce a hovořila o pravidlech při hlasování v knihovnách. Krátká, leč poutavá prezentace kolegy Giebische připomněla velké akce, které SKIP připravuje během celého roku. Zprávy uzavřela kolegyně Skolková s informací o založení skupiny pražského SKIPu na facebooku a vybídla přítomné k přihlášení. Dále byl představen plán činnosti na letošní rok. A na co se mohou pražáci těšit? Bude připraveno setkání pro rodiče na rodičovské dovolené - Knihovníci s dětmi, přednáška o memoárové literatuře, literární procházky Prahou s odborným výkladem, návštěva divadelních představení, soutěž Pražská skříňka, seminář "Cvičení paměti pro každý věk", zájezd spojený s účastí na happeningu ve Vsetíně a rok uzavřeme tradičním předvánočním setkáním.

Cena Pražská knihovnice byla v letošním roce udělena kolegyni PhDr. Jarmila Burgetové.

PhDr. Jarmila Burgetová

Konference byla ukončena schválením návrhu na usnesení. Všechny schvalované dokumenty jsou vystaveny na webu pražské organizace SKIP.

Hana Nová

Z ostatních regionů zprávy nepřišly.


Obsah

 

SKIP