BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 10.12.2008

 • Profesionální zaměstnanec SKIP Mgr. Roman Giebisch nastoupí od 1.1.2009.

 • Listopadové oslavy 40. výročí založení SKIP - akce proběhla úspěšně a byla účastníky velmi kladně hodnocena.

 • Diskuse nad vzdělávacími projekty SKIP na rok 2009.

 • První (ještě tajné) info o Knize mého srdce.

 • Kongres IFLA 2009 v Miláně - jakým způsobem se zúčastní Česká republika?

Z předsednictva VV SKIP 16.1.2009

 • Výkonný tajemník Giebisch již v akci! Má na starosti: Kamarádka knihovna, archív SKIP, Světový den knihy, Kniha mého srdce...

 • Situace kolem výše financí VISKu stále nejistá.

 • Plán spolupráce s Goethe-Institutem v Praze na rok 2009 - počítá se s účastí německého lektora na Konferenci Knihovny současnosti 2009 v Seči u Chrudimi (konanou letos v netradičním termínu 23. - 25.6.).

 • Studijní pobyty v rakouských knihovnách jsou stále dostupné všem individuálním členům SKIP. Podmínkou je jen chuť a znalost jazyka.

 • Kniha mého srdce je stále ještě tajná, informace se virově šíří.

Výjezdní zasedání VV SKIP v Měk Svitavy 10. - 12.2.2009

 • Zprávy z jednotlivých sekcí (zaměstnavatelská, školních knihoven, frankofonní, zahraniční, ediční, vzdělávání, PR, veřejné knihovny, Klub dětských knihoven...).

 • Kopírování obálek a anotací - http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm - Kopírovat mohou pouze členové SKIPu. Nečlenové, pokud budou chtít kopírovat, měli by si sami dohodnout se všemi vydavateli a knihkupci vlastní podmínky...

 • Info o Kamarádce knihovně a happeningu na zahájení Týdne knihoven 2009 ve Vsetíně

 • Lobování za navýšení finančních prostředků do VISK bylo neúspěšné...

 • Aktualizace členské základny proběhne z regionů vždy k 30.11. každého roku.

Z předsednictva VV SKIP 26.2.2009

 • 27.5.2009 bude v Zrcadlové kapli Klementina předáno ocenění nejlepších knih pro děti Zlatá stuha. Vítězné knihy budou vystaveny v Národní knihovně.

 • Navázána spolupráce s MŠMT ČR.

 • O uspořádání valné hromady SKIP v roce 2010 projevila zájem Knihovna K. Dvořáčka ve Vyškově. Prověřují se možnosti.

 • PIK - v půlce roku 2009 má financování přejít zpět na MK ČR. V současnosti není jasné, jak bude projekt pokračovat, jednaní probíhají.

 • S Andersenem se letos bude spát alespoň v 600 knihovnách!

Kateřina Hubertová


Obsah

 

SKIP