BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Virtuální prezentace Regionální knihovny Karviná

Od 1. července 2008 provozuje Regionální knihovna Karviná svou virtuální prezentaci ve 3D prostředí SecondLife. Toto prostředí otevírá nové možnosti nabízení služeb knihovny a prezentování města Karviné.

Součástí této prezentace je nabídka reálných služeb pomocí terminálů. Jsou to například informační portál karvinských firem (karvina.info), informační portál knihoven (knihovna.info), informační portál města Karviné (MIS), portál Antikvariátu, portál meziknihovního výpůjčního systému (MVS) a také knihovnické databáze Rešerše nebo souborný katalog knihovního fondu. Dále si zde můžete přečíst úplné znění časopisu SOVA vydávaného Regionální knihovnou Karviná.

O tom, že tato prezentace byla přijata kladně svědčí dosavadní návštěvnost virtuální knihovny. Za období červenec 2008 až březen 2009, tedy za 9 měsíců, navštívilo virtuální knihovnu 4 271 virtuálních hostů. Tito návštěvníci nejen využili našich služeb formou portálu nebo osobní konzultace, ale také přišli s podnětnými nápady a připomínkami, které nám ukázaly možnou cestu dalšího rozvoje této prezentace.

Jako nová služba byla v SecondLife zavedená možnost online konzultací, kterou zajišťují zaměstnanci knihovny, informační tabule, která informuje o vybraných akcích pořádaných knihovnou. Samozřejmě jako většina knihoven jsme se v současné době připojili nejen v reálné knihovně, ale taky ve virtuální k celonárodní akci "Kniha mého srdce".

Dne 14. 1 2009 proběhla konference za spolupráce Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně , která prověřila možnost pořádání výuky, besed a školení v tomto prostředí. Tato konference byla přijata velice dobře o čemž svědčí účast 86 účastníků.

Do budoucna plánujeme další zkvalitnění našich konzultačních služeb, vytvoření 3D katalogu knihovního fondu Regionální knihovny Karviná nebo prezentace výstav známých českých a polských autorů.

Ing. ROMAN RYBICKÝ


Obsah

 

SKIP