BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Cesty za knihou

Podobně jako většina knihoven, pořádá i ta naše havířovská velké množství akcí pro děti. Účastní se jich zpravidla děti, které už do knihovny chodí a cestu ke knize si již našly. Dlouho jsem si lámala hlavu, jak oslovit i ty, kterým kniha nic neříká a knihovnu obchází obloukem. Samozřejmě. Jsou tady besedy pro školy, kterými sem tam zlákáme další dítě, ale co dál?

A pak to přišlo! Při listování starými čísly časopisu Čtenář jsem narazila na články týkající se podpory čtenářské gramotnosti ve světě. Přibližně ve stejnou dobu jsem se dozvěděla o projektu Skvělá kniha, který vymyslel a díky podpoře KVIC Nový Jičín v .2006 poprvé realizoval pan učitel Mgr. Miloš Šlapal. Spojením těchto několika informací mi v hlavě bleskl nápad a základ projektu Cesty za knihou byl na světě. Stačilo jen vše dopilovat a probrat s vedením i učitelským sborem základní školy. Což, vzhledem k výborné spolupráci, nebyl žádný problém. A o co vlastně jde?

Čtenářský pasVšechny děti na 1. stupni ZŠ si do školy nosí knihy, které se jim zalíbily v naší, školní nebo domácí knihovně. Pravidelně každý den v určeném čase si pak potichu čtou. Každý v té své a svým tempem. Po přečtení knihy si zapíší její základní údaje do čtenářského pasu, který na začátku projektu dostaly. Kromě toho zodpoví několik otázek (abychom zjistili, jak pozorně knihu četly) a přidělí knize body od 0 po 10 podle toho, jak se mu líbila. Za to dostanou od paní učitelky do pasu razítko, které je opravňuje k cestě za další knihou. Čtení doprovází řada dalších akcí, jenž mají dětem jednak čtení zpříjemnit, ale také ukázat knihy očima jiných.

Na duben jsme např. pozvali divadelní skupinu Listování, která dětem 2. - 5. tříd přiblížila knihy Kouzelná baterka a Lililinda Superhvězda, o týden později proběhlo zábavné dopoledne s nakladatelstvím THOVT o poklad piráta Černovouse, připravujeme několik besed přímo v knihovně, prvňáci se těší na pasování a vybrané nejaktivnější děti se zúčastnily Noci s Andersenem. V plánu jsou i filmová představení, kdy předlohou filmovému zpracování byla kniha.

V knihovně se setkáváme pravidelně poslední středu v měsíci na zábavném odpoledni Pojď si hrát na... Dětem představujeme určité literární žánry, čteme si ukázky z knih a hrajeme si. Tady nám velice pomáhá stejnojmenný časopis naší bývalé předsedkyně KDK SKIP Mgr. Evy Sedláčkové, který doplňujeme svými nápady i nápady z knížek.

A činí se i paní učitelky. Ty vymyslely a pravidelně ve škole pořádají literární salón. Děti sedí u stolečků s malým občerstvením a čtou si. Předem určený "měřič" měří čas, předem určený vypravěč následně ostatním vypráví o tom, co četl, jak se mu kniha líbí, co ho zaujalo nebo naopak nudilo. Využíváme také hodin výtvarné výchovy. Na té první měly děti za úkol namalovat do pasu svůj portrét (místo fotky ), na dalších malují ilustrace ke knihám. Z nich následně v knihovně uděláme výstavu a ostatní budou hádat, o jakou knihu asi jde. Některé třídy si vedou seznam přečtených knih i s bodovým ohodnocením, takže hned všichni vidí, které knihy jdou "na dračku" a s kterými je to už horší. Hodně populární je také sčítání přečtených stránek.

Při realizaci projektu nám hrají do noty projekty další, které můžeme skvěle využít. Jedná se např. o Knihu mého srdce, Kde končí svět s letošním tématem Jakou barvu má svět, Knížka pro prvňáčka, Týden čtení, Den pro dětskou knihu apod.

Cestovat jsme začali v únoru, na konci budou nejlepší cestovatelé odměněni knihami. Odměny jsou připraveny také pro "skokany" roku, tj. pro ty, kteří se ve čtení nejvíc zlepšili. Vybírat je budou děti na základě nahrávek čtení, které na začátku projektu pořídily paní učitelky.

Musím říct, že projekt přináší první výsledky. Zvýšil se nám počet čtenářů i návštěvnost akcí, kladný ohlas přichází ze školy i od samotných rodičů. Na červen plánujeme schůzku s učitelkami, při které probereme klady i zápory projektu, prostě vychytáme mouchy.

Na projekt jsme získali 70 000,- Kč z grantu Nadace OKD. Pokud se nám podaří zajistit finanční krytí i z jiných projektů, rozšíříme ho na další školy. Ty se už vehementně hlásí a dožadují se pasů.

DANA KOCHOVÁ


Obsah

 

SKIP