BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství

Veletrh dětské knihy v Liberci

Na 7. ročník Veletrhu dětské knihy se do města pod Ještědem, do Liberce, vypravilo ve dnech 26. až 28. března bezmála deset tisíc návštěvníků.

"Úspěšní čtou" oznamovalo téma veletrhu, které bylo doplněno podtituly "Svět Julese Verna" a "Příběhy všedního dne Františka Nepila".

Veletržní haly zaplnil rekordní počet vystavovatelů a ti návštěvníkům představili to nejlepší ze své produkce. Samozřejmě, že na pultech nesměly chybět knihy J. Verna a Františka Nepila.

Pro všechny děti, které mají fantazii a jsou tvořivé a hravé, byl jako každý rokv připraven vstupní univerzální pavilon. Tady se děti mohly seznámit s krásně bláznivou knížkou Jelěňovití od výtvarníka a spisovatele Petra Nikla; s knížkou Petr má medvěda nebo co od známého spisovatele Ludvíka Vaculíka s ilustracemi od liberecké výtvarnice Ivy Ouhrabkové; pobavily se knížkou Laddugandy Darjy Bogdanové Čančíkové a veselo jim určitě bylo i nad knížkou Pavla Šruta Lichožrouti. Dále v pavilonu probíhaly drobné výtvarné a dramatické aktivity související s literaturou, literárními ději a postavami. Barevné dílničky lákaly děti ke čtení, listování, psaní, hraní, soutěžení, nebo jen dívání se. Všechny činnosti děti vedly ke vstupu do světa knih a literárních hrdinů. Nabídly jim možnost vnořit se do imaginárních světů vybraných knížek.

V tomto pavilonu byla také představena veletržní knížka pro rok 2009. Je to veletržní specialita, která se dá sehnat pouze v době konání veletrhu a navíc - abyste ji získali, musíte se stát jejími spoluautory - knížku dokreslit, domyslet, dolepit, zkrátka dotvořit. Letošní kniha se jmenuje Padá, padá noc.

Ve třech čítárnách, umístěných v ostatních pavilónech, probíhaly další doprovodné programy např. besedy, čtení, křty nových knih, divadla, koncert.

I letos byly v rámci konání Veletrhu dětské knihy na liberecké radnici slavnostně vyhlášeny nominace soutěže Zlatá stuha za rok 2008.

V rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem", proběhl Slavnostní křest zvukových podob knih - "Aleny Ježkové: "Příběhy českých knížat a králů" a Martiny Drijverové: "Sísa Kyselá", které načetly vybrané děti libereckých škol nevidomým kamarádům.

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK) byla již tradičně aktivní spoluorganizátorkou veškerého veletržního dění. Měla mimo jiné jeden z prodejních stánků. Zde na tomto místě skromně připomínáme, že na provozu stánku KVK se podílela i regionální organizace SKIP Libereckého kraje.

Mezi doprovodnými programy určitě stojí za zmínku organizace dvoudenní konference Současnost literatury pro děti a mládež, která proběhla v budově KVK. Její zhodnocení necháme na ohlasech zúčastněných a určitě se k tomuto tématu vrátíme v příštích číslech Bulletinu.

Míra objektivity při hodnocení odborných tematických akcí je vždy ovlivněna profesním zaměřením "hodnotitele". V tomto případě ale je důležité a nezvratné, že účast na proběhlé prezentaci knih a dalších dokumentů pro děti a mládež vypovídá o tom, že proklamovaný odklon naši nejmladší generace od klasického zdroje poučení a zábavy není ve stadiu beznaděje a že šance a perspektiva i knihoven v tomto směru určitě je.

TÁŇA KUŽELKOVÁ


Obsah

 

SKIP