BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář vznikl na základě dlouholetých zkušeností organizátorů akce SUK - Čteme všichni, tedy pracovníků Národní pedagogické knihovny Komenského. Již sedmnáct let nám zasílají dětští čtenáři své hlasy do ankety o nejoblíbenější dětskou knihu roku. Jsou jich vždy minimálně čtyři tisíce. To trochu staví do jiného světla neustálé povzdechy ze všech stran na nečtenářství dětí. Jsou děti, které čtou a je jich dost, ale jsou samozřejmě i takové, které s nevytvořily pravidelný návyk čtení.

Položili jsme si otázku, do jaké míry dospělí motivují děti ke čtení, existuje-li nějaký hmatatelný důkaz o tom, jak si my, dospělí, vážíme toho, že malí prvňáci pronikli do tajů četby. Všichni dobře víme, že veškeré dovednosti, které se dítě naučí v první třídě, jsou pro jeho další vývoj velice důležitě, čtení je však limitující i pro pozdější profesní kariéru. O tom, že spousta knihoven pracuje s prvňáčky víme. Víme také o tom, že mnoho učitelek prvních tříd je ochotno pracovat nadstandartně s prvňáčky při výuce čtení. Pokoušíme se v našem projektu zmapovat tyto aktivity škol i knihoven, vytvořit jakýsi exkluzivní klub nejmenších čtenářů a ocenit úsilí přihlášených dětí dárkem.

Žáci z prvních ročníků, kteří se do projektu přihlásili prostřednictvím školy nebo knihovny, a kteří úspěšně zvládnou čtení, získají jako odměnu zdarma původní českou novinku, která nebude v běžném knižním prodeji, byla tedy vytvořena přímo pro děti do projektu přihlášené. Kniha musí splňovat předpoklady prvního, případně druhého čtení. V letošním roce malí čtenáři dostanou knihu Ivony Březinové Okno do komína, kterou ilustrovala Vlasta Baránková.

Projekt předpokládá, že instituce, které děti do projektu přihlásily, budou s dětmi minimálně v druhém pololetí školního roku ve výuce čtení pracovat navíc, tzn, že v rámci výuky budou s dětmi opakovaně navštěvovat veřejnou knihovnu, případně pro děti zorganizují další podpůrné aktivity pro rozvoj čtenářských dovedností, jako například besedy s tvůrci knih, společné četní apod.

Projekt byl vyhlášen 12. listopadu 2008 a školy/resp. knihovny se mohly zasílat přihlášky do konce února 2009. Formulář přihlášky pro školu a přihlášky pro knihovnu byl vystaven na webu NPKK do 28. 2. 2009.

Do projektu se přihlásilo 21 škol samostatně a 232 škol prostřednictvím 94 městských či místních knihoven z celé České republiky. Celkem je do projektu přihlášeno 9 385 dětí, které v tomto školním roce zahájily povinnou školní docházku.

Knížka pro prvňáčka není určena automaticky pro všechny přihlášené děti, ale bude odměnou na konci prvního ročníku za úspěšné zvládnutí čtení na základě vyhodnocení, které nám knihovny a školy zašlou. Přihlašovatelé do projektu ručí za důstojné předávání knih prvňáčkům pod hlavičkou projektu.

Vybrané děti, přihlášené do projektu, obdrží knížku zdarma na slavnostní akci pořádané školou nebo knihovnou, vybrané děti obdrží knížku na Ministerstvu školství za přítomnosti zástupce MŠMT, autorky textu a ilustrátora. Věříme, že po prvním startovacím roce projekt nalezne příznivce a budou následovat další ročníky, v nichž další malí čtenáři dostanou tu svou, úplně novou, knížku, jako poděkování dospělých za snahu naučit se dobře číst.

IVANA HUTAŘOVÁ


Obsah

 

SKIP