BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství

Kamarádky knihovny aneb Knihovna je pro mě druhý domov

Kamarádka knihovnaDruhý ročník soutěže Kamarádka knihovna je před svým vrcholem. Na webu se objevila první informace a první pořadí - dle počtu a zajímavosti vysvědčení, tedy dle vyjádření dětí. Dokončuje se bodování činnosti dle předepsaných parametrů na základě dotazníků a ověřených dat. Jaká jsou první čísla?

Do soutěže se přihlásilo celkem 111 knihoven, které obdržely téměř 30 000 formulářů vysvědčení, aby je nabídly dětem ve svých městech a obcích. Zpět se vrátilo bohužel jen 17 000 vysvědčení, tedy dokonce o něco méně než v prvním ročníku. Některé knihovny si "přidávaly", jiné se pravděpodobně naopak poněkud přecenily... Ale přece jen zpětná vazba od 17 000 dětí už stojí zato!

Už při distribuci vysvědčení, tedy jednání s dětmi, je vidět obrovský rozdíl v nasazení mezi knihovnami. Absolutním přeborníkem nebyly ani zdaleka knihovny v největších městech. Titul nekorunované královny mezi knihovnami patří, pokud jde o počet získaných vysvědčení bez nejmenších pochybností Městské knihovně v Pelhřimově, která od dětí získala 884 (!!!) vysvědčení, za ní s odstupem následují s bezmála 600 vysvědčeními Městská knihovna Most a s krásnými počty přes 500 Městská knihovna Prostějov, Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou a s více než 400 vysvědčení Knihovna Kroměřížska Kroměříž, Městská knihovna Nová Paka a Městská knihovna Louny a Krajská knihovna F. Bartoše Zlín. Proč se nedaří oslovit více dětí v jiných krajských městech nebo v Praze, nevíme. Nová Paka nebo Pelhřimov jsou totiž poměrně malá města...

Nejlépe opět dopadlo hodnocení knihovnic (a knihovníků), poněkud hůře si vedl fond a nejhůře počítače. I na prostředí by děti tu a tam něco zlepšily, ale výsledná známka pro soutěžící knihovny je 1- a to minus je opravdu hodně malilinké. Na dvojku se v průměru nedostala ani jedna knihovna v žádném "předmětu". Potvrdilo se, že děti mají své knihovny opravdu rády a leccos jim odpustí, i když nedostatky vidí.

Děti měly tentokrát na vysvědčení navíc uvést 5 důvodů, proč chodit do knihovny. Nejčastěji uváděným důvodem jsou všude knížky, eventuálně časopisy a také získání vědomostí a informací. Nečekaně hodně dětí hledá v knihovně odpočinek a klid a potvrzuje se i role knihovny jako místa setkávání; velké množství dětí uvádí jako důvod k návštěvám knihovny setkávání s přáteli a kamarády i poznávání nových známých. Velmi významným důvodem návštěvy knihovny je pro děti internet a počítače. A i když jsou děti, které výslovně uvádějí, že toto je v knihovně nezajímá, internet a PC se prodírají jako významná konkurence za knihy a časopisy. Hodně dětí chodí do knihovny také trávit (nebo dokonce "zabíjet") volný čas... Další důvody jsou již zmiňovány méně, i když významné místo má ještě setkávání s příjemnými (milými apod.) knihovnicemi, které, zdá se, dětem často dávají to, co jim chybí v rodině - totiž svůj čas. Za důležitou považují naši malí uživatelé knihovnu také jako prostor pro přípravu úkolů do školy. Chodí se sem také učit (lépe) číst, soutěžit či účastnit se akcí, z nichž některé na ně udělaly opravu velký dojem, jak je patrno z komentářů. Určitý význam má ještě půjčování CD a DVD, další důvody jsou už spíše ojedinělé. Zato jsou pak ovšem úžasné a věřte-nevěřte, děti ocení téměř všechno. A formulují tak, že jsme se chvílemi neudrželi smíchy, ale že nám také běhal mráz po zádech. Zkuste se jen na pár komentářů podívat (podotýkáme, že jde o miniaturní výběr; gramatiku jsme neupravovali):

Můžu snít s otevřenýma očima

Můžu prožít spoustu životů

Neřve se tady

Zlepšení kondičky běháním do schodů

Jucháme tady na lodi

Protože se tam můžu učit cizím jazykům a vařit

Hladit si křečky

Dobré naladění při blbé náladě

Mohu si koupit knihu jen za 3 Kč

Jsou tady občas hezký kluci

Přelakovat si nehty a upravit v zrcadle

Chci napsat svou knížku - potřebuji inspiraci

Dobrý pocit být mezi knihama

Du tam abych neposlouchal řev mých rodičů

Abych si v klidu mohla číst SMS

Knížky pro mě znamenají relaxaci a nemusím být na chvíli sama sebou

Jsou tu kytky - je tu kyslík

Setkání s přáteli - tichými

Nemusím se poflakovat městem ale mohu jít sem

Učím se cizí jaziki (s tím vlastním to zatím ještě moc nejde, pozn. autorů)

Neotravuje mně tady sestra

Můžu si přečíst drby z časopisů

Chodím ke knížkám čuchat - moc voní

Prostě je to tam celičké nádherné nemůžu si pomoc

Je super že pro čtenáře od 14 na 30 min je počítač zdarma

Azyl v dnech chmurných

Jenom abych nebyl doma

Neboť ty hodné knihovnice nemůžu nechat samotné, vždy mi naženou dobrou náladu

Uznejte, že už jen pro tyto výroky stojí za to naši práci dělat (a samozřejmě také dělat soutěž Kamarádka knihovna, abychom se tohle všechno dozvěděli).

Děti také malovaly, psaly delší eseje o knihovnách, v Litvínově dokonce celou knihovnu vyrobily (čeká na své vystavení u nás v kanceláři stejně jako úžasná kniha z Dvora Králové nad Labem). I za tyto aktivity získaly soutěžící knihovny další body v dětském hlasování. Na výsledky se můžete podívat na webu Kamarádky knihovny (www.kamaradkaknihovna.cz).

Všechny děti, které odevzdaly vysvědčení, dostaly jako odměny originální záložky, na výběr bylo ze tří typů. Stejně jako vysvědčení dal záložky vyrobit generální partner soutěže, firma 3M Česko, která je také připravena na předání darů absolutním vítězům soutěže i vybraným dětem. Vše proběhne na slavnostním setkání 1. června v Zrcadlové kapli Klementina.

Vysvědčení už putovala většinou zpátky ke svým vlastníkům (soutěžícím knihovnám) prostřednictvím krajských knihoven (děkujeme za spolupráci!); jen ta nejlepší ještě čekají na výstavu a také postupně získávají svou digitální formu. Věříme, že stejně jako v předchozím ročníku budou vysvědčení v knihovnách využita ke zlepšení služeb dětským uživatelům.

A to je prozatím asi všechno. V příštím čísle Bulletinu vám o kamarádkách knihovnách i Kamarádce knihovně řekneme zase něco jiného. Na závěr poslední citát, který nám opravdu udělal moc velkou radost: Knihovna je pro mě druhý domov.

ZLATA HOUŠKOVÁ s podporou ROMANA GIEBISCHE a BEDŘIŠKY ŠTĚPÁNOVÉ


Obsah

 

SKIP