BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Čtenářství

Týden čtení podruhé

Naše knihovny posledních jedenáct let spojovaly měsíc březen s akcí Březen - měsíc internetu, které pořádalo stejnojmenné sdružení BMI. Tento nejznámější a nejrozsáhlejší projekt sdružení BMI vznikl se záměrem upozornit na obrovský význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti v době, kdy si to v České republice málokdo uvědomoval. Díky projektu Březen - měsíc internetu vznikla i v knihovnách řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března - měsíce internetu v tomto roce. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.

Knihovny se ovšem poslední léta začaly obracet na SKIP se žádostí, abychom se vrátili ke knižní podobě měsíce března. V loňském roce proběhl první ročník Týdne čtení, kterého se zúčastnily desítky knihoven svými akcemi na podporu četby a čtenářství. Po celý týden od 10. do 16. března 2008 se knihovny věnovaly hlasitému čtení v knihovnách a ve školách. Četlo se na pokračování, mohly se číst ukázky, mohlo se číst z jednoho autora (v tom případě byl doporučen Karel Čapek - ten totiž má pro každého něco a loni měl kulaté výročí, které jsme chtěli podpořit i kampaní ČČČ (Česko čte Čapka). Registrace do Týdne čtení loni probíhala ještě v rámci elektronického formuláře k BMI na webových stránkách SKIP, měla v něm však svou samostatnou rubriku.

Pro Týden čtení 2009 nebyl pro knihovny k dispozici registrační formulář, protože jsme se rozhodli plně soustředit na registraci knihoven k nejdůležitější letošní akci Knize mého srdce. Na webových stránkách SKIP byly zveřejněny informace k letošnímu druhému ročníku Týdne čtení (http://skip.nkp.cz/akcTydCteni2009.htm) a knihovnám byl zde k dispozici ke stažení i anketní lístek určený uživatelům, který by měl získat zpětnou vazbu pro knihovnu, jaké knihy zde naši čtenáři postrádají. Anketa by měla sloužit knihovnám a čtenářům, aby nám neunikla žádná významná Kniha mého srdce. Díky akci Týden čtení proběhlo v knihovnách mnoho soutěží, veřejných čtení, čtecích maratónů, literárních programů, autorských čtení, besed se spisovateli a široká škála dalších aktivit, které pořádaly knihovny na podporu především dětského čtenářství a rozvoje čtenářské gramotnosti.

V Prachaticích dětem četli pohádky a poté je dramatizovali v podání dětí a na závěr vymalovali omalovánky také k dané pohádce. V Charitě v Hrabyni měli setkání s dětmi misijního klubka a četli z nových knih pro děti, které obdrželi z projektu Česká knihovna. V Litomyšli se k Týdnu čtení v litomyšlské knihovně připojily mateřské školy, základní a střední školy a ortoptika (oční oddělení litomyšlské nemocnice, se kterým již dlouho spolupracují). V Jeseníku mezi návštěvníky proběhla anketa "Co vám chybí v naší knihovně?" Celý měsíc březen měli čtenáři možnost pomocí ankety sdělit, které knihy v jejich knihovně postrádají a knihovníci se je snažili v rámci možností získat. Knihovna v Jeseníku se v Týdnu čtení zaměřila na nejmenší posluchače a spolupráci s mateřskými školami. Každý den v tomto týdnu proběhlo dopolední hlasité předčítání pohádek s jarní tematikou. Knihovnice v Opavě měly připraveny zajímavé besedy pro děti školou povinné, například besedu Pověsti z celého světa pro vyšší stupeň nebo besedy o jaru a Velikonocích pro žáčky nižšího stupně. Připraveno bylo také zábavné odpoledne pro družiny ZŠ spojené s mnoha soutěžními úkoly a samozřejmě četbou.

Bibliokavárnu připravili ve Slavičíně - nabídnuli možnost večerního surfování po internetu i posezení nad knihou v městské knihovně pro veřejnost. Součástí pořadu byla prezentace knižních novinek a diskuze o současném literárním dění. Netradičně pojali akci v knihovně ve Velkém Meziříčí, kde se spojili s tamní Bílou cukrárnou. Návštěvníci se například mohli těšit na burzu vyřazených knih a časopisů, kde za korunu získali nejenom čtivo, ale i čokoládovou minci. Prostřednictvím kvizu nazvaného Co (ne)víte o knihovně získali nejlepší luštitelé knihu - sladkou a jedlou. Tak to se máme nač těšit v roce 2010!

ROMAN GIEBISCH


Obsah

 

SKIP