BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Jaro je konečně tady a docela razantně se připomíná. Když se redakčně probírám rubrikou Čtenářství, říkám si, ž právě tak se letos razantně připomínají naše knihovny. Zejména dík rekordnímu úspěchu Noci s Andersenem.

Spokojenost panuje také s faktem, že do kampaně Kniha mého srdce se zapojuje daleko více knihoven než do podobných kampaní dříve. Přesto musím říci, že ve srovnání s rakouskými knihovnami je to stále málo - knihovny v sousední zemi ve srovnatelných podmínkách jsou spontánnější a odpovídá tomu i jejich místo ve společnosti. Zatímco u nás kampaně končí na úrovni hejtmanů (a jen výjimečně ministra), v Rakousku to je na úrovni minstrů a spolkového prezidenta. (Kdo mne zná, tak ví, že jsem málokdy spokojen, což se týká i televizního startu kampaně Kniha mého srdce.)

V novém ročníku - už osmnáctém - přichází časopis s velkou změnou: každé číslo bude mít jedno velké téma. V 1. čísle to je Čtenářství, v 2. čísle téma Stavby knihoven připomene mj. otevření největší knihovní stavby v ČR, ve 3. čísle budou tématem Databáze a portály, o tématu pro 4. číslo se zatím diskutuje.

A nakonec přání: aby vás 2. číslo mile překvapilo.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP