BULLETIN SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4 2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Došlo do redakce

Královéhradecké kalendárium

Knihovna města Hradce Králové patří ke knihovnám, které ze svých informačních zdrojů vydávají každoročně tištěnou publikaci s přehledem výročí osobností a událostí svého regionu. Kalendárium 2009 přišlo do redakce Bulletinu SKIP již v říjnu 2008, a tak se s mírným předstihem můžeme podívat, kdo bude v příštím roce v Hradci Králové oslavovat nebo kterou z významných osobností si zde budou připomínat. Byť vydavatelem je městská knihovna, první dvě části publikace - výročí událostí a výročí osobností - jsou zaměřeny nejen na město, ale současně též na region Hradec Králové. Region není přesněji specifikován, lze se však domnívat, že se jedná o tradičně vymezené území, které nám, nevýchodočechům, nemusí být úplně zřejmé, ale jež je místním jasné i bez definice. Královéhradecký region se nekryje s Královéhradeckým krajem, jak se ukáže v dalších částech publikace.

Je sympatické, že v přehledu významných událostí nechybí zmínka o zahájení výstavby "sesterské" krajské knihovny v roce 2004 (tedy 5. výročí) i s informací o jejím dokončení v letošním roce. Osobnosti jsou vybrány podle obvyklého kritéria: lidé, kteří se "na Královéhradecku narodili, zemřeli, případně zde významným způsobem spolupůsobili na kulturním, společenském i politickém rozvoji". Těch, kteří mají v roce 2009 výročí zakončené na nulu nebo pětku, se nachází v databázi královéhradecké knihovny tolik, že pro potřeby útlé publikace musely autorky Mgr. Jana Šaurová a Mgr. Šimona Šimonová přistoupit k výběru. Pro nás, kdo sice neznáme přesné hranice královéhradeckého regionu, nicméně závidíme královéhradeckým "jejich" spisovatele, výtvarníky či architekty, to může být jen dokladem zdejšího skutečně bohatého kulturního a společenského života.

Knihovna města Hradce Králové je známá fondem hudebnin a zvukových dokumentů i svou činností v této oblasti. Proto nepřekvapí, že součástí kalendária je také přehled výročí hudebníků a hudebních institucí. Na rozdíl od prvních dvou částí je tentokrát rozdělen na přehled osobností a institucí města Hradce Králové, regionu Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Takto propracované členění vyžaduje od čtenáře či uživatele příručky jistou pozornost. Například sbormistra, pedagoga, dirigenta a varhaníka Bohuslava Jeremiáše, narozeného před sto padesáti lety v Řestokách a působícího mj. v Hradci Králové a Chrudimi, nalezneme v kalendáriu za Královéhradecký kraj, město Hradec Králové, nikoli však za region Hradec Králové.

Hesla osobností a institucí obsahují přehledně strukturované údaje - data a místa narození či vzniku, úmrtí, místa působení a stručnou anotaci. Autorky neopomněly připojit jmenný rejstřík, který je pro publikaci tohoto typu dosti zásadní. Citlivou záležitostí je uvádění akademických titulů v anotaci. Pravděpodobně je poněkud nahodilé (tituly chybí např. u některých lékařů, biologů aj., kde bychom je očekávali), proto by stálo za zvážení, zda tuto informaci raději vůbec nepominout. Škoda, že v kalendáriu není zdůrazněn vztah ke zdrojům, z nichž bylo vytvořeno. Příručka by tak mohla být zároveň pozvánkou k jejich navštívení. Upozorněme na ně tedy aspoň na tomto místě - dostupné jsou z odkazu Databáze na stránce http://www.knihovnahk.cz/.

Jiří Mika

Čteme nebo nečteme?

V brněnském vydavatelství Host vyšla zcela nedávno publikace Jiřího Trávníčka Čteme? s podnázvem Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Její autor - profesor na Masarykově a Karlově univerzitě - zde podrobně analyzuje výsledky reprezentativního průzkumu čtenářů a čtení, který se uskutečnil ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v roce 2007. Delegáti valné hromady 2007 v Olomouci a účastníci semináře v listopadu 2007 v Goethe Institutu si jistě na tohoto sympatického literárního kritika a vědce vzpomínají. Na okraj publikace Čteme? připravuje redakce Bulletinu SKIP rozhovor s prof. Jiřím Trávníčkem do 1. čísla nového ročníku.


Obsah

 

SKIP