BULLETIN SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4 2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

In memoriam Mgr. Marie Šírové

V životě některých lidí bývají jakési osudové milníky. V případě Mgr. Marie Šírové (19.6.1946 – 6.10.2008) tuto úlohu sehrálo Národní muzeum.

Ještě jako studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1964-1969), oboru archivnictví, se specializací na historickou archeologii, krátce pracovala v Národním muzeu. Od 1.11.1967 jako technik asistent v oddělení prehistorie, odkud přešla v roce 1968 do Oblastního muzea (dnes Středočeského muzea) v Roztokách u Prahy. Za dalších 6 let začala působit v archeologickém oddělení Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

V roce 1978 se vdala, s manželem Františkem založila příkladně katolickou rodinu, obdařenou 5 dětmi, Michalem, Štěpánem, Kateřinou, Pavlem a Václavem. Její mateřská dovolená se nutně protáhla až do roku 1990. Když pak mohla začít znovu pracovat, neváhala nastoupit na místo uklizečky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ji umožňovalo péči o početnou rodinu i během dne. Tehdejší děkan fakulty, prof. ThDr. Jakub S. Trojan, postupně zjistil, že vzdělání pečlivé uklizečky v Husově domě by si zasloužilo úplně jiné zařazení. Proto Marie Šírová přešla v roce 1992 do knihovny a stala se na 12 let její vedoucí.

V roce 2003, v době, kdy již mohla jít prakticky do důchodu, se přihlásila do druhého konkurzu na místo ředitele Knihovny Národního muzea, kde si chtěla ověřit svoje dosavadní zkušenosti. Plna plánů se vrátila po letech do ústavu, kde kdysi začínala. Od 1.7.2004 se stala ředitelkou Knihovny Národního muzea, v pořadí třetí ženou v této funkci. Její nové pracoviště bylo nesrovnatelně větší, nejen co do počtu pracovníků (cca 50), ale především co do množství knižních fondů (3,6 mil. sv.), zároveň velice různorodých. Zároveň se Mgr. Šírová aktivně účastnila seminářů, přednášek a studijních cest. Pečlivě se starala o prodejní stánky na knižních veletrzích. V Praze např. pomáhala organizovat jubilejní 30. celostátní seminář komise knihovníků muzeí a galerií AMG. Velký problém na ni čekal v souvislosti s připravovaným stěhováním pracoven i fondů do náhradních prostor, po dobu rekonstrukce hlavní budovy. Uprostřed pracovního nasazení byla Mgr. Marie Šírová dne 8.10.2007 nečekaně zasažena nevolností, po které následovala operace. Začal její roční statečný boj s nevyléčitelnou nemocí.

Tři roky ředitelského působení v Knihovně Národního muzea nemohly pro krátkost času přinést zásadnější změny v celkovém chodu Knihovny Národního muzea. Její snažení bylo příliš náhle přerváno. Je možné jen ocenit nadšení a ctižádostivost, kterou Mgr Marie Šírová směřovala k vizi budoucího rozvoje knihovny.

PhDr. Helga Turková


Obsah

 

SKIP