BULLETIN SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4 2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Co nového u sousedů?

V listopadu zorganizovala Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešově - za finanční podpory Ministerstva kultury Slovenské republiky - 1.Konferenci obecných knihovníkov a zriaďovateľov obecných knižníc. Akce se konala v Prešově. Stejně jako v České republice, tak i slovenské knihovny procházejí v současnosti výraznými změnami.

Program konference byl zaměřen na problémy knihoven v malých obcích. Hovořilo se o knihovnickém systému na Slovensku, současné legislativě, ale také o způsobech financování provozu knihoven (možnosti, potřeby, granty, sponzorské dary). Zvláštní pozornost byla věnována metodické pomoci (problémy, nedostatky, úkoly metodiky) a vzájemné spolupráci veřejných knihoven.

Také na Slovensku se knihovny postupně přeměňují v informační a komunitní centra obce. Probíhá zde internetizace a automatizace, byl představen portál www.obecnakniznica. sk. Velká pozornost je věnována také práci s dětskými čtenáři.

Nechyběli ani hosté ze zahraničí. Na téma Knihovna a obec pohovořila Mgr. Zuzana Ježková (NK ČR), která je na Slovensku mezi knihovníky velmi oblíbena. Dlouhodobě se slovenskými knihovnami spolupracuje na rozvoji "komunitní úlohy knihoven".

Činnost malých knihoven - zvláště na okrese Český Krumlov - přiblížila Daniela Wimmerová (MěK Kaplice). Podělila se o své dlouholeté praktické zkušenosti metodika a v poslední době i "dobrovolného knihovníka". Připomněla činnost Sekce veřejných knihoven SKIP a její zásluhu na vzniku soutěže Knihovna roku. Zmínila se o svém působení v hodnotitelské komisi této soutěže a organizování každoročních setkáních knihovníků malých knihoven - Co venkovské knihovny umějí a mohou.

Přesto, že po rozdělení státu je cesta českého i slovenského knihovnictví rozdílná, vzájemná setkání ukazují, že mnohé problémy jsou totožné na obou stranách hranice. Vzájemná výměna zkušeností (dobrých i špatných) pomáhá nalézat jejich uspokojivé řešení. Navázaná spolupráce bude pokračovat účastí slovenských knihovníků na setkání v Borech (Co venkovské knihovny umějí a mohou V. - září 2009).

Daniela Wimmerová


Obsah

 

SKIP