BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Zahraniční styky

Zasedání Komise SKIP pro zahraniční styky

Dne 27. listopadu 2008 se v učebně Národní knihovny ČR sešli členky a členové Komise SKIP pro zahraniční styky, aby bilancovali mezinárodní spolupráci SKIP, a to jak v regionech, tak na svazové úrovni.

Oživení do jednání přineslo zapojení techniky - ta umožnila prezentovat dokumentaci, především fotografickou, o celé řadě mezinárodních akcí, ať je již vystavena na webových stránkách našich či partnerských knihoven, nebo ji kolegyně přenesly - jako onen pověstný Televizor Televizorovič Televiděnko - dnes ovšem na fleši či na disku.

Tak jsme nejen slyšeli o tom, co se odehrálo s mezinárodním prvkem v jednotlivých regionech, co případně - převážně - mnozí z nás viděli na zájezdech do slovenských knihoven (akce několika regionů), ale se slyšeným i viděli snímky např. z východočesko-polského pomezí, z akcí na obou stranách hranice.

Shlédli jsme také fotografie z reprezentační nové Národní knihovny Běloruska <http://old.nlb.by/newbuilding/>, ale i z místních knihoven v této zemi, jak je na "putovní konferenci" běloruských knihovníků během přednáškového turné viděla kolegyně J. Banzetová. Východočeské kolegyně uspořádaly poznávací zájezd do Bretaně a my jsme měli možnost tam rovněž nahlédnout. Dvě z účastnic studijního zájezdu SKIP do knihoven v německém Würzburgu a v Nizozemsku <http://skip.nkp.cz/akcZajezd08.htm>, kolegyně H. Hendrychová a L. Prucková, kde velmi zajímavý program připravili kolegové ze Sdružení veřejných knihoven <http://www.debibliotheken.nl/>, se pak podělily o dojmy a poznatky - a že jich nebylo (a s nimi korelujících slov i snímků) málo! Představy o tom, jak mohou vypadat současné, zejména veřejné, knihovny doplnily snímky nové budovy knihovny v Owensboro v Kentucky <http://www.dcplibrary.org/about/
new_library_project/new_building_photos
>, tak trochu partnerky Knihovny města Olomouce.

Aby další kolegyně, které si své zprávy připravovaly, nezůstaly anonymní, uvedeme jejich jména aspoň souhrnně: N. Čížková, P. Pokorná, B. Konvalinková, L. Matlasová.

Zaznamenána byla i tradičně plodná spolupráce s Goethe-Institut Prag a Institut français Prague (mj. podíl na konferencích u příležitosti 40. výročí založení SKIP, na konferenci Společné cesty v Ostravě, spolupráce s Frankofonním klubem).

Všichni členové KZS mají za úkol více propagovat možnost studijního pobytu v rakouské veřejné či vědecké knihovně (v roce 2008 takový pobyt zejména ve vídeňských hudebněvědných knihovnách absolvovala dr. Vacková z regionu Praha), jakož i informovat o rozšířených možnostech studijních a dalších odborných cest do knihoven ve Spolkové republice Německo.

Zazněly také úvahy o případném dalším knihovnickém studijním zájezdu v roce 2009 - ať směrem na evropský Sever, do Francie, nebo naopak na jih: vždyť následující Světový knihovnický a informační kongres - výroční konference IFLA koná v italském Miláně!

Z. Matušík


Obsah

 

SKIP