BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Z ústředních orgánů

Z VV SKIP 22.10.2008

 • Už nehledáme profesionálního pracovníka pro SKIP! Máme Mgr. Romana Giebische!

 • Listopadové oslavy 40. výročí založení SKIP. (Jak se povedlo vše naplánovat a posléze uskutečnit se dočtete na jiném místě Bulletinu.)

 • Studijní zájezd do nizozemských knihoven se uskuteční 27. - 30.10.2008.

 • Do 15.12.2008 možno podávat návrhy vzdělávacích projekty SKIP na rok 2009.

 • Existence VISKu na roky 2010 a dále je velmi nejistá... PIK se zdá zachráněn.

 • Grand Biblio budeme mít od příštího roku o 8 stran naducanější.

 • Výjezdní zasedání VV SKIP proběhne 10. - 12.2.2009 v Městské knihovně ve Svitavách. Program a motto je stále v diskusi.

Předsednictvo VV SKIP 14.10.2008 bylo zrušeno.

Z předsednictva VV SKIP 13.11.2008

 • Pokračují přípravy několika jazyčného informativního "skipového" letáku.

 • Jednání o kulturní politice ČR se několikrát zúčastnila velmi přínosně i Ing.Libuše Nivnická. Je vyvíjen tlak prosadit slibované 1% státního rozpočtu na kulturu.

 • Ze zasedání SDRUKu vyplynula potřeba novelizovat standardy VKIS a rozšířit je o další kvalitativní parametry.

 • Velmi poutavé informace o průběhu nizozemského zájezdu podala Zlata Houšková.

 • Konference současnosti 2009 proběhne v Seči u Chrudimi 23. - 25.6.2009. Hlavní téma: Uživatel.

 • Diskuse nad množstvím, kvalitou a tématy vzdělávacích projektů regionů SKIP na rok 2009.

 • A též jsme bouřlivě, odpovědně a dlouho diskutovali nad finální podobou PF SKIP 2009!

Kateřina Hubertová

Z klubu dětských knihoven

Novou předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP byla 4. listopadu na valné hromadě klubu ve Svitavách zvolena Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Knihovny města Hradce Králové.

S odstupující předsedkyní Mgr. Evou Sedláčkovou se na 80 přítomných členek KDK rozloučilo poděkováním a kyticí. Redakce Bulletinu SKIP se k díkům připojuje.

V době předsednictví E. Sedláčkové se činnost KDK zintenzívnila a systemizovala, vznikla celá řada nových tvůrčích aktivit (Kamarádka knihovna, pasování dětí na čtenáře...), vytvořily se těsnější přátelské vazby v KDK a vyrostla nová klubka. Mgr. Sedláčková zůstává aktivní členkou klubu i přesto, že již pracuje mimo obor knihovnictví.

ZH


Obsah

 

SKIP