BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Aktivně proti skleróze

Akci pořádala Městská knihovna Litomyšl ve dnech 7. a 8. listopadu 2008. Navzdory tomu, že se během přípravy odhlásilo 7 přihlášených účastnic, se podařilo dodržet plánovaný program.

V pátek tedy účastnice "víkendovky" absolvovaly 1. část literární procházky po městě, poté koncert a společnou večeři. Pak se přesunuly do Měk Litomyšl, kde následovala exkurze po jednotlivých odděleních knihovny. Následná výměna zkušeností se týkala především oblasti práce se čtenářem, doplňování fondu, pořádání kulturních akcí pro veřejnost využívání časopisu Grand Biblio. V sobotu dopoledne byl uspořádán seminář k trénování paměti, který vedla litomyšlská knihovnice, ing. Pekníková, která má certifikát v oblasti trénování paměti, vydaný Společností pro trénování paměti a mozkový jogging.

Poté se knihovnice vydaly na prohlídku zámku. Na tuto prohlídku navázala 2. část literární procházky po městě. Protože nám počasí příliš nepřálo, uchýlily jsme se nakonec opět do knihovny, kde jsme debatovaly o aktuálních problémech dětského čtenářství a úloze knihoven v něm.

Jana Kroulíková


Obsah

 

SKIP