BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Moderní komunikace s vyškovskými čtenáři

V naší knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově se snažíme o osobní přístup knihovníka ke čtenáři, navázání úzkého vztahu s ním, a právě internet je nám k tomu dobrým pomocníkem.

Již třetím rokem nabízíme na našich webových stránkách www.kkkdvyskov.cz hojně navštěvovanou rubriku Čteme a doporučujeme. Vytvořili jsme ji jako reakci na četná přání našich čtenářů, kteří se na nás obraceli s dotazy, abychom jim doporučili tip na "nějakou dobrou" knížku. Knihovníci tedy na webu zveřejňují osobní recenze knih, které četli a (ne)doporučují je i ostatním. Máme poznatky, že někteří čtenáři cíleně vyhledávají knihy, které doporučuje určitá knihovnice, protože zjistili, že mají podobný literární vkus.

Novinkou, která také přispívá k užšímu vztahu knihovníků s veřejností, je nedávno spuštěný Blog vyškovských knihovnic. Našim cílem je ukázat i události a dění, které by očím návštěvníka zůstaly utajeny. Zveřejňují se zde nejrůznější zážitky z práce v knihovně, zajímavosti, reportáže ze společných akcí kolektivu, zajímavé předměty nalezené v knihách apod. Víme, že blog je uživateli internetu často navštěvován a odezvy čtenářů ukazují, že plní účel, pro něhož byl zřízen.

Eva Kalivodová


Obsah

 

SKIP