BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Dětské hřiště u knihovny

Krajská knihovna Karlovy Vary se již od otevření své nové budovy ve Dvorech snaží vytvářet pro své uživatele příjemné, neformální prostředí vhodné k vzdělávání, ale i relaxaci a odpočinku. Prostředí knihovny se snaží být také přátelské k nejmladším návštěvníkům, svým potenciálním čtenářům. Proto je knihovna stále více navštěvována rodiči s dětmi, pro něž připravila na konci letošních prázdnin nové překvapení.

Hned vedle budovy krajské knihovny, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech, bylo 23. 8. 2008 slavnostně otevřeno za účasti hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla a zástupkyně Nadace ČEZ Mgr. Michaely Jirovcové nové dětské hřiště. Nadace ČEZ přispěla na výstavbu hřiště částkou 400 tis. korun.

Za krajskou knihovnu, která jako první přišla s myšlenkou vybudovat dětské hřiště, se jeho otevření zúčastnila grantová manažerka Bc. Michaela Kožíšková a ředitelka knihovny PhDr. Eva Žáková, která spolu s hejtmanem a zástupkyní Nadace ČEZ, slavnostním přestřižením pásky, uvedla hřiště do provozu.

Cílem vybudování dětského hřiště bylo vytvořit odpočinkovou zónu pro děti a rodiče - návštěvníky krajské knihovny a krajského úřadu a také oživit okolí krajské knihovny a vytvořit odpočinkovou zónu, která zatím v areálu kraje chyběla.

Inspirace

Prvotní impuls přišel před dvěma lety a nesl pracovní název "Pohádkové hřiště na Kraji města". Tento projekt i jeho název se všem jeho spolutvůrcům velmi líbil a ze všech sil se snažili získat peníze na jeho realizaci z různých zdrojů, ať už se jednalo o evropské granty nebo sponzorské organizace. Nakonec byly prostředky na výstavbu hřiště získány díky podpoře nadace ČEZ ve spolupráci s krajským úřadem, který celý proces zúřadoval.

Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 do 12 let. K dispozici jsou jim prolézačky, splňující přísné evropské normy bezpečnosti, tvořivý koutek (tabule na kreslení) a lavičky pro odpočinek.

Na hřišti pořádá knihovna pro děti příležitostné akce s knížkami.

Michaela Němcová


Obsah

 

SKIP