BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Den pro dětskou knihu

Z Městské knihovny Kamenice nad Lipou

Dětský folklórní soubor PODSKALÁČEK vystoupil s programem vánočních koled, říkadel a tanečků. Všichni vystupující jsou čtenáři knihovny. Děti vyprávěly o Vánocích, sehrály vánoční hru "Půjdem spolu do Betléma", seznámily přítomné s tím, jak se slaví Vánoce v jiných zemích, přednesly básničky s vánoční tématikou, společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Soutěžilo se na adventní, vánoční i tříkrálové téma. Děti malovaly vánoční obrázky a vyráběly sněhové vločky do oken. Četli jsme Vánoční pohádky Zbyňka Malinského a příběh o čertovi Florimónovi z knihy Pavla Čecha. Po dobu akce byl v knihovně den otevřených dveří a registrace dětských čtenářů zdarma. V sobotu se přihlásilo 6 nových čtenářů.

Akce se účastnilo přes 70 dětí a dospělých včetně vedení města a správy kulturních zařízení.


Obsah

 

SKIP