BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Den pro dětskou knihu

Knihovnu prozářil dětský smích

Že knihovna nemusí být jen místem, kde se člověk bojí hlasitěji zakašlat, prokázalo odpoledne v sobotu 29. listopadu. Celá budova lidové části knihovny v Ústí nad Labem se zaplnila dětským smíchem. Toto narušení zaběhnutého pořádku měla na svědomí Lucie Vízková, vedoucí dětského oddělení, která zde uspořádala Den pro dětskou knihu. A že bylo co si očuchat, ochutnat, prohlédnout, ale zejména poslechnout, se přesvědčili nejen dětští návštěvníci, ale i dospělí, kteří se bavili společně s drobotinou.

V čem takový Den pro dětskou knihu spočíval? Prvním úkolem bylo dostat do knihovny co nejvíce návštěvníků. Musí se uznat, že úkol byl splněn na jedničku, možná i podtrženou, neboť celou akci navštívilo okolo 150 dětí a dospělých. Úkol číslo dvě: Jak případné návštěvníky zabavit? Tohoto úkolu se chopili nejen pozvaní hosté, ale i jednotliví zaměstnanci knihovny a ti všichni připravili spoustu zábavných akcí. A tak byla k vidění Netradiční čajofna Nikol Mertové. V té si maminky a tatínkové vychutnávali roztodivné čaje, děti soutěžili a všichni společně pak zakousli nějakou tu dobrotu. Ale čajovnou zábava nekončila. Děti si mohli vyluštit křížovku o ceny, poslechnout si hudbu a všemožně se vyblbnout.

První hvězdnou odpoledne byla návštěva ze ZOO Ústí nad Labem. Roman Nešetřil a Věra Vrabcová dětem předali řadu zajímavých informací, navíc si děti mohli pohladit živého hroznýše královského. A to si jen tak někdo nenechal ujít. Na druhého hosta bylo třeba si chvilku počkat. Ale stálo to za to. Lucie Seifertová představila své zajímavé knihy, především Dějiny udatného českého národa. Knihu, která je ověnčená Magnesií Literou a předává dětem zábavnou formou informace o české historii. V tomto počínání ji podpořil její manžel Pancho zpěvem a hrou na kytaru.

Posledním bodem programu bylo vystoupení skoro divadelního "souboru" Listování. Listování pro diváky-posluchače přináší cyklus scénických čtení a do Ústí nad Labem přijeli s knížkou Olgy Černé Kouzelná baterka. Pohádkový příběh o Frantovi, který kouzelnou baterkou dokáže oživovat neuvěřitelné věci, děti doslova uhranul a dospělí se pobavili. A tak všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Jenže ono to vlastně ještě není vše. Aby Den pro dětskou knihu nebyla jen zábava, i když s poučením, pořádala se burza knih. Knihy, které byly knihovnou vyřazeny a skončily by bůh ví kde, si mohli návštěvníci za dobrovolný příspěvek zakoupit. Výtěžek z prodeje poputuje na Centrum pro zvířata v nouzi. Co říci závěrem? Nezbývá než všem zúčastněným poděkovat za příjemný zážitek a doufat, že se akce příští rok zopakuje.

Tomáš Čada


Obsah

 

SKIP