BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovna roku 2008

Obecní knihovna nové doby - Pavlovice u Přerova

Kategorie základní knihovna - Cena Ministerstva kultury ČR

Jezdím jako komisařka soutěže Obec roku v našem Olomouckém kraji již sedmým rokem, většinu knihoven mám zmapovaných.

Co se však v krátké době událo v knihovně Pavlovicích u Přerova (787 obyvatel), jsem ještě nezažila.

Do loňského roku se jednalo o standardní obecní knihovnu umístěnou ve starším objektu, která pomalu a postupně zvedala hlavičku. V roce 2003 zavedla bezplatný Internet, v únoru 2007 spustila díky významné pomoci přerovské knihovny v rámci regionálních služeb automatizovaný výpůjční protokol v Claviu. "Dobrovolná" knihovnice paní Danuše Sklenářová se osmělila a uspořádala první besedu pro MŠ a 1. třídu ZŠ, následovaly další zábavné i poučné akce pro děti. V práci jí pomohla i účast na semináři SKIPu "Co knihovny mohou a uměj", který navštívila, a úzká spolupráce s knihovnou v Radslavicích (která se před dvěma lety umístila v celostátním kole na 2.místě).

Pavlovičtí přebírají od ministra kultury cenu Knihovna roku

V této fázi pochopilo zastupitelstvo obce i další složky, že knihovna nabízí obrovský potenciál a že v tom manžele Sklenářovy (ano, pan manžel má na starosti technickou podporu knihovny) nemůže nechat samotné. A vzniklo to, o čem se píše jen v pohádkách. Pan starosta Bia zavelel, paní místostarostka Jana Stoklásková spolu se svými kamarádkami a další dobrovolníci se pustili do práce. Knihovna dostala další místnosti v budově, studenti je v průběhu školních prázdnin vymalovali a v době pavlovských hodů knihovna nabídla svůj Den otevřených dveří (který se nakonec protáhl na 7 dní) spojený s výstavou Pavlovice včera a dnes. Objevily se zde staré kroniky obce i všech kulturních a sportovních organizací, spousta fotografií, minulých i současných akcí. Knihovna předvedla, co dokáže...

A není toho málo - knihovna se stala součástí života každého obyvatele obce i okolí. Pro děti je to stálá možnost přijít s do knihovny popovídat, přečíst časopis, listovat v knihách, zahrát hry či mrknout na Internet. A to nejenom pro děti z obce, ale i děti z dětského domova v Lipníku nad Bečvou, kteří v rámci spolupráce tráví každoročně jeden prázdninový týden v Pavlovicích. Pro dospělé možnost společně strávených chvil s knihou, ručními pracemi, povídáním, procházkou.

Úspěšnou výstavu o obci následovaly výstavy další - ruční práce obyvatel obce i klientů domova důchodců, velikonoční ozdoby vyrobené přímo v knihovně, dárečky pro maminky vytvořené ubrouskovou technikou, adventní výstava, kouzelný a dětmi vlastnoručně ozdobený vánoční stromek jak v knihovně, tak venku... Zhlédnutím výstavy nekončí - následuje vždy posezení a popovídání u čaje a dobrůtek, které přinese téma výstavy příští (úspěch mělo i adventní punčové setkání spojené s literárními hrami).

V rámci Týdne knihoven napsali pavlovičtí čtenáři své pozdravy z právě celostátně oceněné knihovny, přidali mailovou adresu knihovny a poslali balónkovou poštou do světa. Již druhý den měli spoustu ohlasů.

Do týdne čtení, který zahájil pan starosta především čtením ze starých obecních kronik, map a rozhodnutí bývalých starostů, se zapojili úplně všichni - děti četli veselé příběhy rodičům a prarodičům a naopak, paní učitelka z cestopisů K. Kyncla, paní knihovnice dětem z MŠ Hrubína a Čapka, vojenský pan kaplan P. Jaroslav Knichal ze života světce Dona Boska (jehož myšlenky pomoci chudé a opuštěné mládeži rozhodně nezestárly).

Nádhernou atmosféru mělo malování pro děti s ilustrátorem A. Dudkem. Zapůsobilo to na všechny tak, že vyměnili Noc s Andersenem za Noc s Dudkem (v zimě se totiž v knihovně spát na zemi nedá). Akce začala táborákem s opékáním, zpěvem při kytaře a hádankami, následovala stezka odvahy a nakonec se celé hřiště proměnilo v rej bludiček s blikajícími baterkami. Strašidelné čtení se protáhlo dlouho přes půlnoc. Po snídani dostal každý Pamětní list s obrázkem A. Dudka.

Knihovníci, čtenáři a příznivci knihovny nesedí jen v knihovně - o prázdninách se toulají zámeckou zahradou a hledají vzácné stromy, jindy se zastaví a prohlížejí si starou zámeckou knihovnu, pohádková dopoledne končí dováděním na hřišti.

Při slavnostním zahájení školního roku pasovali na čtenáře žáky 2. třídy. Noví čtenáři obdrželi zdarma průkazku čtenáře a dárek od obecního úřadu. Oblíbenou akcí je i Den pro dětskou knihu či cestopisné přednášky.

Knihovna má 143 čtenářů (60 dětí), 1 333 návštěvníků a 4 257 výpůjček za rok 2007, letos budou čísla vyšší.

Pavlovičtí vědí, že knihovna není jen místo, kde najdou nějakou knihu, ale součást kultury obce, součást společného komunitního života, že jim přináší poučení, zábavu, krásu a lásku k obci i sobě navzájem. Je jejich, ale otevírá náruč i dalším z okolí.

Knihovnu ocenil i ministr kultury ČR Václav Jehlička, když jí 9. 10. 2008 udělil titul Knihovna roku 2008.

RNDr. Lenka Prucková


Obsah

 

SKIP