BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Knihovna roku 2008

Kategorie základní knihovna

 • Cena Ministerstva kultury ČR

  Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova
  za výborně fungující kulturní, vzdělávací a komunitní centrum obce

 • Diplom Ministerstva kultury ČR

  Obecní knihovna v Praskačce
  za pestrou a široce rozvinutou komunitní práci s veřejností

  Obecní knihovna Mokrá - Horákov
  za tvůrčí zvládnutí moderních informačních technologií i propagace čtenářství

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

 • Diplom Ministerstva kultury ČR

  Městská knihovna v Českém Těšíně
  za realizaci projektů k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku

U příležitosti udílení cen Knihovna roku 2008 udělil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR

 • Čestné uznání za pestrou nabídku akcí a služeb všem kategoriím návštěvníků knihovny a spolupráci s obcí
  Místní lidové knihovně Nadějkov vedené paní Olgou Černou

 • za udržování a připomínání místních tradic, podporu čtenářství a pospolitosti obce
  Místní knihovně Hostišová vedené paní Alenou Pakostovou

 • za aktivní zapojení knihovny do života obce a kvalitní webové stránky
  Obecní knihovně Jinačovice vedené paní Šárkou Ondruškovou
  a panem Břetislavem Bémem

 • za podíl na kulturním životě obce a dlouhodobě dobré výsledky
  v práci knihovny
  Obecní knihovně Horní Ředice vedené paní Miloslavou Polednovou

 • za široký záběr činnosti knihovny a plnění komunitní role v obci
  Místní knihovně Řepiště vedené paní Marikou Zajíčkovou

 • za netradiční a nápadité formy práce s veřejností a aktivitu při získávání nových čtenářů
  Obecní knihovně Lomnice vedené paní Jiřinou Němečkovou

 • za účelné propojení aktivit pro děti, mládež i seniory v místě
  Obecní lidové knihovně ve Mcelích, základní knihovně
  vedené paní Marií Holbovou

 • za příkladnou péči o dětské čtenáře a služby pro ostatní kategorie návštěvníků
  Obecní knihovně Staňkovice vedené paní Sylvií Jahelkovou

 • za systematickou péči o nejmladší čtenářskou generaci
  Místní knihovně v Břevništi vedené paní Irenou Hývlovou

 • za příkladnou spolupráci s obcí, péči o mladé čtenáře i ostatní návštěvníky v knihovně ve velmi malé obci
  Obecní knihovně Matějov vedené paní Hanou Najmanovou

Cena Českých knihovníků udělená Výkonným výborem SKIP

 • Milena Kodýmová
  za zásluhy o sekci veřejných knihoven SKIP

Obsah

 

SKIP