BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Týden knihoven 2008

Týden knihoven 2008 - letem světem

I letošní Týden měl své přirozené vrcholy, společné aktivity i individuální aktivity jednotlivých knihoven. Připomeňme si, že:

vše začalo jako vždy Knihovnickým happeningem. Tentokrát ho vtipně a velkoryse připravila Středočeská regionální organizace a zejména Městská knihovna v Kutné Hoře, jíž patří velký dík. Krojovaný průvod cca 2-300 knihovníků prošel z knihovny na Palackého náměstí a vzbudil pozdvižení v poklidné atmosféře města. Nebýt nepřívětivého deštivého počasí (a také ohlášené bomby v některé z poboček Komerční banky), byla by celá akce jistě ještě velkolepější. I přesto si soutěžící družstva i diváci své odpoledne pěkně užili při tanci, hudbě a zejména při vtipných a náročných soutěžních úkolech. Nemyslete si, že je jednoduché sehnat na náměstí pár zelených ponožek, obrýleného knihovníka, čtenářský průkaz či "neknihovníka" ochotného vystoupat s Vámi na jeviště. Vítězné družstvo ze Vsetína si neodváželo jenom skvělou cenu - dort v podobě Kaplického návrhu nové budovy Národní knihovny (přítomní Pražáci opravdu upřímně záviděli), ale také příslib, že příští rok se všichni těší na happening do Vsetína. Na rautu se účastníci potkali s představiteli města i tehdejším hejtmanem Středočeského kraje, P. Bendlem. Večer strávili při divadelním představení, hudbě i společném povídání.

"Rodinné stříbro" je něco, čeho si vážíme, co opatrujeme, co nám slouží i dělá čest. S tímto mottem ("Knihovny - rodinné stříbro") vyrazilo na 400 knihoven za svými čtenáři i těmi, kdo cestu do knihovny ještě nenašli. Otevíraly se nové prostory (kromě kamenných i ty pojízdné - viz:...) 16 knihoven, konaly se dny otevřených dveří, akce věnované popularizaci internetu připravilo 125 knihoven, nejméně ve třinácti se prezentovaly speciální elektronické informační zdroje, jako každoročně byly zpřístupněny vstupy do databází firmy Anopress a do databáze právních informací (ASPI). Ve více než dvou stovkách knihoven proběhlo setkání s politiky, zajímavými osobnostmi, zejména spisovateli. Speciální akce byly věnovány dětem, seniorům, nezaměstnaným, zdravotně hendikepovaným. 224 knihoven nabídlo možnost získat bezplatné členství, řada poskytla čtenářskou amnestii. Stovka knihoven zahájila Týden Velkým říjnovým společným čtením (VŘSČ) a věnovala je Karlu Čapkovi, od jeho předčasné smrti uplynulo letos 70 let. Čapkovu dílu i jeho osobnosti byla ostatně v letošním roce věnována velká řada zajímavých aktivit, zvláště pak ve východočeských knihovnách.

Součástí Týdne knihoven byl už tradičně slavnostní ceremoniál v Zrcadlové kapli 9. října za přítomnosti ministra kultury Václava Jehličky Knihovna roku.

Zlata Houšková


Obsah

 

SKIP