BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Týden knihoven 2008

Večer v Říčanech

V pátek 10.října se v říčanské knihovně sešlo mnoho návštěvníků v knihovnicky neobvyklém čase, v 19 hodin. Strávili zde zajímavý večer, který byl součástí celostátní akce Týden knihoven s mottem Knihovny - rodinné stříbro. Také v Husově knihovně se její pracovníci zamýšleli nad nejvhodnější formou, jak se do tohoto Týdne knihoven zapojit. Byla zvolena koncepce prodlouženého večera v knihovně s programem, postaveným na knihách, spisovatelích a lidech pohybujících se kolem knih.

Večer zahájily žákyně říčanské ZŠ Bezručova četbou z knih Karla Čapka doplněnou erudovaným rozborem. Poté proběhla autorská čtení zajímavých spisovatelských osobností. Zahájila je Milena Pekárková s knihou pro děti Na mou duši do psích uší. Jiří Bohata přečetl úryvky ze své knihy Vrátil jsem se v pořádku a včas. Martin Ryston uvedl poezii z díla Impresiva dechutaje. Richard Pachman je všestrannou uměleckou osobností, věnuje se hudbě, výtvarnému umění i psaní. Všechny velmi zaujal svým autobiografickým příběhem Jak chutná bolest a své autorské čtení doplnil živým hudebním vystoupením - zazpíval dvě písně ze svého koncertního repertoáru. Program byl výsledkem spolupráce Husovy knihovny s občanským sdružením Dobrá knížka, zejména s paní Ivou Mračkovou, které patří velké poděkování.

Říčany

Knihovna na tento večer připravila rovněž "nadílku" - volný výběr vybraných knih jako dárek pro čtenáře. Pro ty, kteří vraceli knížky po výpůjční lhůtě, byla vyhlášena amnestie na zpozdné. Zatímco o nadílku byl velký zájem, amnestii čtenáři nevyužili. Ostatně čtenáři Husovy knihovny jsou tradičně velmi disciplinovaní, knížky většinou vracejí včas.

Ing. Vladimír Levický


Obsah

 

SKIP