BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Týden knihoven 2008

2x v Olomouci

Ve středu 8. 10. se v rámci probíhajícího Týdne knihoven v nově zrenovované klubovně Knihovny města Olomouce uskutečnilo hudebně literární vystoupení známého olomouckého hudebníka, textaře a dramatika Richarda Pogody. Večer byl tematicky komponován jako soubor nesoustavných, osobně nostalgických vzpomínek na dvě významné osobnosti českého divadla, Miroslava Horníčka a Pavla Dostála. Celoživotní přítel obou divadelníků přečetl vybrané pasáže z Horníčkových próz a zahrál a zazpíval písně nejen ze společného repertoáru svého a Dostálova, ale též z klasiky autorských legend Osvobozeného divadla či Šlitra a Suchého. Navzdory krásnému počasí babího léta, které tento den Olomouc navštívilo, byla klubovna městské knihovny návštěvníky, mezi nimiž nechyběly manželka a dcera Pavla Dostála, zcela zaplněna.

Olomouc

Ve čtvrtek 9.10. uspořádala Knihovna města Olomouce autorské čtení známé prozaičky Simony Monyové. Akce se těšila mimořádnému zájmu čtenářstva, zejména žen, a sál, v němž beseda probíhala, byl do posledního místa zaplněn účastníky nejen z Olomouce, ale i Šternberka, Přerova a jiných středomoravských lokalit. Simona Monyová přečetla vybrané pasáže ze své poslední knihy Matka v krizi a odpovídala na četné dotazy z publika. V otevřené, takřka intimní atmosféře (při níž sama spisovatelka s gustem otevírala i taková témata, jako "můj syn a lubrikanty") dospěl večer až k příjemnému finále, kdy si mohly čtenářky zakoupit výrazně zlevněné knihy autorky. Bezprostřednost a familiérnost celé besedy ještě podtrhával fakt, že prodávajícím byl manžel Simony Monyové a jeho "asistente" jejich nejmladší syn.

Olomouc

Po nezbytné autogramiádě opouštěly tedy pořádající knihovnu spokojené čtenářky bohatší nejen o nově získané knihy, ale i zážitky a postřehy ze života jedné z nejprodávanějších současných českých autorek.

Mgr. Radim Karlach


Obsah

 

SKIP