BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Týden knihoven 2008

Vážené dámy, vážení pánové - krásné knihovnice, šikovní knihovníci

Dovolte mi na zahájení knihovnického happeningu zde v Kutné Hoře vyslovit dvě myšlenky. Všichni ti, kteří nikdy nechodí do knihovny, si myslí, že v knihovnách si hlavně čteme a občas někomu něco podáme přes pult. Ale ti, kteří knihovny navštěvují a ti, kteří tam především pracují, vědí, že práce každé krásné knihovnice či šikovného knihovníka je nekonečně rozmanitá. Kromě půjčování knih:

 • Vykonáváme mimořádně tajemné činnosti, kterým se říká rešerše, akvizice či katalogizace

 • Spíme s Andersenem

 • Hrabeme se v digitálních knihovnách

 • Musíme umět poradit každé babičce či studentíčkovi, co má číst

 • Používáme AACR2 a všechno strkáme do MARC21

 • Knihám přidělujeme tajemné signatury

 • Zpřístupňujeme elektronické informační zdroje

 • Děláme svým čtenářům zpovědníka

 • Pracujeme s národními autoritami

 • Kolabujícím uživatelům dáváme umělé dýchání

 • A to všechno děláme s láskou a pro obecné blaho.

Na to, abychom to všechno zvládli, si celý rok nepřetržitě své dovednosti zdokonalujeme a pilně trénujeme. A když se jednou za rok blíží Týden knihoven, pak ti nejlepší z nás vyjedou do nějakého města, například letos do Kutné Hory, a tam pořádají knihovnický happening. Je to pro nás vždycky vrchol knihovnické sezony, na který se těšíme, protože chceme sobě samým, ale především našim čtenářům a veřejnosti ukázat, že jsme připraveni splnit všechna jejich přání.

Sportovci se letos těšili do Pekingu, my jsme toužili po Kutné Hoře a dnes jsme proto zde. Za chvíli vypuknou napínavé soutěže, kde ti nejlepší z nás musí prokázat, že jsou schopni si poradit v jakékoliv situaci, protože to je přesně to, co od nás očekávají naši čtenáři. Kdyby vám někteří soutěžící připadali jako zdravotně postižení, pak se určitě nemýlíte. My jsme postižení - jsme postižení patologickou láskou ke knihám, knihovnám a ke svým čtenářům a to nás trochu handicapuje a my jsme připraveni se s tímto handicapem dnes poprat a zvrátit ho ve svůj prospěch.

A na závěr ještě jednu poznámku: před dvěma lety jsme tradici soutěžních happeningů hrubě porušili. Rozhodli jsme se, udělat základní krok ke splnění životní snu každé krásné české knihovnice a každého šikovného českého knihovníka, aby si český národ poprvé ve své historii postavil budovu své národní knihovny. Ze všech koutů české, moravské a slezské země jsme do Prahy na Letnou přivezli základní kameny, vejce, pivo i uhlí pro novou národní knihovnu. Dnes se nám tento knihovnický sen rozplývá a my se obracíme na našeho šikovného pana presidenta, šikovného premiéra, šikovného ministra kultury, šikovného primátora hl. m. Prahy a šikovného ředitele Národní galerie, aby našli trochu odvahy k tomu, aby se sen každé krásné české knihovnice a každého šikovného českého knihovníka konečně naplnil. Jsme připraveni svážet další základní kameny a jsme rozhodnuti odpoutat všechny politiky od bagrů, pokud by bránili splnění našeho snu!

A k tomu nechť nám pomáhají všechny knihy, co kdy byly vydány na území české, moravské a slezské země!

Tak to byl projev na úplném začátku Týdne knihoven 2008 dne 3.10. 2008

Vít RichterObsah

 

SKIP