BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Přečteno

DEWE, Michael. Planning public library buildings: concepts and issues for the librarian. Aldershot: Ashgate, 2006. 354 s. ISBN 0 7546 3388 8.

Na našem trhu bohužel není mnoho knih v českém jazyce, které by se věnovaly plánování, stavbám a designu veřejných knihoven. Do fondu Knihovny knihovnické literatury Knihovnického institutu Národní knihovny byla zakoupena kniha Planning public library buildings: concepts and issues for the librarian, která je příručkou pro veřejné knihovny a je zaměřena na plánování staveb, rekonstrukce a design veřejných knihoven ve Velké Británii. Kniha může sloužit jako základní příručka pro knihovníky a architekty, kteří se pouštějí do projektování staveb veřejných knihoven a také poskytuje nové informace odborníkům k této problematice. Kniha není určena primárně pro britský region, ale obrací se na mezinárodní knihovnickou komunitu. V jednotlivých kapitolách je uvedeno velmi mnoho příkladů úspěšných staveb veřejných knihoven nejen ve Velké Británii a USA, ale rovněž v Evropě, Asii a Austrálii.

Kniha je rozdělena do celkem jedenácti kapitol a přílohu tvoří seznam oceněných knihoven v soutěžích Stavby veřejných knihoven ve Velké Británii od roku 1995 do roku 2005 a oceněné Stavby knihoven v USA od roku 1991 do roku 2005.

Závěrečná kapitola zakončuje knihu polemickou debatou o konci knih a zániku knihoven. Diskuse o nutných proměnách knihoven vyústily v poznání, že knihovny musí zvládnout vyplývající konflikty a sice mezi dřívějším a novým, mezi mladými a seniory, mezi samoobslužným servisem a personálními službami, mezi seriózním a populárním, mezi osamělými uživateli a aktivitami skupin, mezi konzumním a komercionalizovaným, mezi hlukem a tichem. Úspěšné změny souvisejí rovněž s měnící se profesní rolí knihovníků a sice z "opatrovníka kultury" do "navigátora znalostí".

Nicméně knihovní služby a budovy se nemohou změnit beze změn samotných zaměstnanců, znamená to strávit více času s uživateli, pomoci jim porozumět informačním technologiím, radit a doporučovat informační zdroje, diskutovat o informačních potřebách, nabízet přizpůsobené služby, rozšiřovat informace vně zdi knihoven a jít ven za uživateli.

Role knihovníků v současných změnách podporuje komunikaci, kontakt a interakci. Knihovny se během historického vývoje vždy dokázaly adaptovat na měnící se okolnosti a jistě jim to pomůže i nyní v zabezpečení jejich budoucí úspěšné existence.

PhDr. Eva Marvanová

Obsah

 

SKIP