BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Knihovny současnosti 2008

Ve dnech 16.-18. září 2008 se v Seči u Chrudimi uskutečnil již 16. ročník konference Knihovny současnosti. Navštívilo jej celkem 311 zájemců, kteří se měli možnost zúčastnit dvou jednání v plénu, z nichž první bylo tematicky zaměřeno na programy a projekty a druhé pak na četbu a čtenářství v širších souvislostech, a vybrat si z bohaté nabídky specializovaných přednášek v sekcích Informační technologie, Současné problémy akvizice v českých knihovnách a Knihovníkům více práce, .

Na konferenci odeznělo 65 příspěvků, které přiblížily řadu oblastí - od projektů nových budov knihoven (včetně budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která zahájí svůj provoz již koncem září 2008, více viz http://www.svkhk.cz/) přes hnutí Kubánské nezávislé knihovny (http://www.knihovny-kuba.cz/), digitalizační projekty ENRICH (http://enrich.manuscriptorium.com/) či HISPRA (http://www.mlp.cz/hispra.htm), zkušenosti s přípravou a realizací projektů, portál Elektronické studijní texty (http://texty.jinonice.cuni.cz/), projekt sdílení obálek knih (http://www.obalkyknih.cz/) a skenování obálek a obsahů (http://toc.nkp.cz/) a výsledky výzkumů čtenářství a využívání informačních zdrojů až po projekty na podporu četby z různých koutů světa.

Proběhla také soutěž o nejpřitažlivějšího vystavovatele/nejpřitažlivější vystavovatelku - v ní s přehledem zvítězila táborská firma LANius s.r.o. Ankety se zúčastnilo celkem 110 hlasujících, tedy cca 30 % z účastníků konference.

17. ročník konference Knihovny současnosti se uskuteční opět v Seči, avšak v nezvyklém termínu - ve dnech 23.-25. června 2009. Důvodem je plánovaná rekonstrukce sečského areálu.

Linda Skolková

Obsah

 

SKIP