BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Při účasti na uplynulých zasedáních předsednictva jsem ještě netušila, že se stanu "zpravodajem". Moje poznámky proto nejsou dostačující... Abyste však nepřišli o to, co se projednávalo, tak telegraficky:

Z VV SKIP 12. 6. 2008

 • 23. 4. 2008 - Světový den knihy proběhl s účastí cca 100 knihoven. Pro příští roky se garantem akce stane kol. Giebisch. Bude nutná včasnější a masivnější propagace akce mezi knihovnami.
 • Garantem Dne pro dětskou knihu se pro změnu stává kol. Zoubek. Do kalendářů si poznamenejme 29. 11. 20008!
 • Hledáme profesionálního pracovníka pro SKIP!
 • Probíhají přípravy na říjnový Týden knihoven. Přežije jeho knihovnický happening rok 2008?
 • V listopadu oslaví SKIP 40. výročí založení.
  •    Jak daleko jsou přípravy?
  •    Kdo obdrží pamětní list?
  •    Chystáme publikaci o historii spolku...
 • Studijní zájezd do nizozemských knihoven se uskuteční 27.-30. 10. 2008.

Z předsednictva VV SKIP 19. 6. 2008

 • Pokračují
  •    přípravy Týdne knihoven,
  •    hledání profesionálního pracovníka,
  •    přípravy oslav 40. výročí SKIPu,
  •    přípravy na studijní zájezd do Nizozemí,
  •    přípravy informačního cizojazyčného letáku o SKIP...
 • Vyhlášení Knihovny roku 2008 proběhne v Zrcadlové kapli Klementina ve čtvrtek 9. 10. 2008. Jak řešit problém ohledně úrovně vítězné knihovny v kraji, která nebude schopna obstát v celostátní konkurenci? Užší spoluprací s krajskými knihovnami.

Z předsednictva VV SKIP 14. 8. 2008

 • Další várka brožur "Bezpečný internet" (Safer Internet) k dispozici v Národní knihovně.
 • Pokračují práce a přípravy
  •    Týdne knihoven,
  •    hledání profesionálního pracovníka,
  •    oslav 40. výročí SKIPu - teď už s větší naléhavostí,
   • komu pamětní listy (nutno objednat včas a v dostatečném množství...),
   • kolik účastníků se vlastně oslav 20. 11. zúčastní?
   • jak a čím doplnit oficiální program?
   • oficiální program,
   • hledáme sponzory...
 • studijní zájezd do Nizozemí,
 • přípravy informačního cizojazyčného letáku o SKIP,
 • otázka happeningu za "blob" 22. 9. neuzavřena...

Z předsednictva VV SKIP 11. 9. 2008 s příchutí ředitelského škatulata, hejbejte se... aneb generální sem, generální tam...

 • Ministr kultury ČR Václav Jehlička odvolal v úterý 9. září Vlastimila Ježka z funkce generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Zároveň pověřil řízením této instituce - se všemi pravomocemi i  povinnostmi spojenými s funkcí generálního ředitele - Mgr. Pavla Hazuku (dosavadního ředitele Památníku národního písemnictví).
 • Happening za zelený blob na Letné se tudíž přesouvá na neurčito...
 • Knihovny obecně nejsou vnímány jako vzdělávací instituce - zkušenost kol. Nivnické z podávání grantových žádostí...
 • Aktivity k Týdnu knihoven nutno zaregistrovat do 26. 9. 2008!
 • Zahajovací happening Týdne knihoven se na příští rok posouvá do východních Čech. Uvidíme se v Hradci Králové!
 • Kongres IFLA se v roce 2009 uskuteční v Miláně! A to je blízko!
 • Znepokojily nás zvěsti, jak moc bude letos snížen VISK...!!! Výzva k podávání grantů bude zveřejněna 31. 10. 2008.
 • Pokračují a vrcholí
  •    přípravy Týdne knihoven,
  •    hledání profesionálního pracovníka,
  •    přípravy oslav 40. výročí SKIPu,
  •    přípravy na studijní zájezd do Nizozemí.

Kateřina Hubertová

Obsah

 

SKIP