BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Setkání seniorů

Celorepublikové setkání knihovníků seniorů ve Vsetíně 18.-20. 6. 2008

Ve Vsetíně proběhlo ve dnech 18.-20. 6. 2008 již tradiční celorepublikové setkání knihovníků seniorů. Proč se zrovna vsetínská knihovna spolu s Regionálním výborem SKIP jižní Morava, výkonným výborem SKIP ČR, Národní knihovnou ČR a za finanční pomoci Ministerstva kultury ČR ujala úlohy hostitele této akce? Ve vsetínské knihovně jsou totiž "Senioři vítániF, použiji-li k vysvětlení slova z názvu programu nadace Open Society Fund Praha, kterého se Masarykova veřejná knihovna Vsetín účastní. Tento program je zaměřen na aktivizaci seniorů v místní komunitě. Vsetínská knihovna tak díky němu vytváří podmínky a prostor pro uplatnění aktivních seniorských spoluobčanů. Knihovna má k těmto aktivitám velmi blízko, protože jsou její významnou uživatelskou skupinou. A právě i myšlenka uspořádat ve Vsetíně Setkání bývalých profesních kolegů se (kromě jiných nápadů) zrodila při jednom ze setkání pracovní skupiny "Senioři vítáni".

Sluncem ozářený Vsetín, město na hranici se Slovenskem a především s dynamicky se rozvíjející nově umístěnou a novými technologiemi vybavenou knihovnou, uvítal knihovníky seniory z celé republiky. Laskavost a přátelství provázelo více jak třicet účastníků na každém kroku. Již přivítání v zasedací síni Městského úřadu Vsetín místostarostkou Ivetou Táborskou, vedoucí odboru školství a kultury Bc. Věrou Goldovou a pěveckým sborem dětí z mateřských škol bylo douškem živé vody a nastartováním celé akce. Následovala procházka s pracovníkem Informačního centra Masarykovy knihovny po zajímavostech Vsetína. Prohlídka muzejní expozice zámku a v zámecké věži byla ukončena pozváním do nejstarší hospůdky města v bývalém spolkovém domě Snaha. A to byl již čas k příjemnému popovídání starých i nových přátel o  uplynulém roce.

Druhý den byl ve znamení zajímavých odborných přednášek, prezentací a diskuzí. Přínosné byly příspěvky pracovnic centrální půjčovny pro dospělé čtenáře MVK Vsetín Zdeny Haplové a Heleny Brettschneiderové. S živým ohlasem se setkalo vystoupení Pavla Zajíce, ředitele Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm a aktivní členky realizačního týmu rožnovské knihovny Jarmily Mikuláškové, bývalé ředitelky MěK v Rožnově pod Radhoštěm.

Obsahová manažerka projektu "Senioři v komunitní knihovně" paní Marie Pokorná spolu se zástupci vsetínského seniorského týmu prezentovala přístup a zkušenosti MVK ve Vsetíně k této problematice.

V odpolední části programu vystoupili hosté z řad dalších odborníků: ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická, projektová manažerka a vedoucí knihovny Obchodní akademie Valašské Meziříčí PhDr. Milena Medková, koordinátorka programu "Senioři vítáni" nadace Open Society Fund Praha paní Jana Pártlová.

Přítomnost generálního ředitele Národní knihovny Mgr. Vlastimila Ježka vyvolala potřebu účastníků podpořit původní architektonický projekt k výstavbě nové budovy Národní knihovny peticí odeslanou na adresu Ministerstva kultury ČR.

Závěrečné vystoupení Mgr. Zlaty Houškové za Výkonný výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR opět potvrdilo nutnost a životnost profesní organizace.

Exkurze do provozů Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně s věcným a zajímavým výkladem ředitelky MVK Vsetín PhDr. Heleny Gajduškové, bylo tečkou za odborným programem druhého dne setkání.

Večerního posezení, kde živě debatovali knihovničtí přátelé se současnými kolegy, se zúčastnili i zástupci Města Vsetín. Třetí den byl ve znamení návštěvy profesionální knihovny v obci nedaleko Vsetína - v Halenkově. Již cesta "Karlovickým Pacifikem" po jednokolejce překrásnou valašskou krajinou naladila účastníky na závěrečné setkání s knihovnou v menší obci, která však plní úkoly komunitní knihovny. Charismatická knihovnice představila svou knihovnu a její podíl na kulturním životě obce i širšího regionu. Zůstal čas na zajímavé dotazy i na zhodnocení průběhu třídenního semináře.

Účastníci poděkovali ředitelce Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně PhDr. Heleně Gajduškové, jejím spolupracovníkům a dalším organizátorům za příkladnou přípravu a realizaci celé akce.

Na závěr pravidelní účastníci seniorských knihovnických setkání, manželé Bláhovi z Kostomlat, nositelé ceny Knihovna roku 2004, předali svým kolegům Pamětní list na Setkání seniorů 2008.

Čas se naplnil a již jsme pospíchali kolem typického valašského kostelíku s krásně upraveným hřbitovem k vlakové zastávce. Ještě zbývalo několik pohledů na pasoucí se ovečky, krávy či koníky, pár slov na rozloučenou s dávnými i novými přáteli.

A nezapomeňte, nejen u nás jsou SENIOŘI VÍTÁNI.

Zaznamenala Alena Zubková, seniorka, členka SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Obsah

 

SKIP