BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Knihovnické cyklobraní

Zprávy se k nám dostávaly jen kusé... nic neříkající. Nic nenasvědčovalo tomu, že v různých krajích republiky, v různých hlavách zraje stejný nápad! Nestává se to často. Proto nás novinový článek o tom, jak kdesi v jižních Čechách objíždějí knihovníci knihovny, nechával zcela chladné. Do pozoru nás postavilo až upozornění v Bulletinu SKIP Přečtete si v příštím čísle! Zmiňovanou akci připravila pro knihovníky, cyklisty a zdatné sportovce Městská knihovna Prachatice a pravděpodobně si o něm přečtete v jiném místě tohoto vydání. A co my? Knihovna města Hradce Králové rozhodně při plánování neopisovala! V době plánování jsme neměli ani zdání, co zraje jinde. A tak se stalo, že na východě Čech se o chvíli později než na jihu, konala akce velmi podobná, možná menší, ale s nadšením obdobným! Prvotní myšlenka byla skromná. Stála za ní zvědavost. V okrese Hradec Králové existuje malá knihovní rarita. Už dlouhá léta u nás funguje knihovna bez knihovny. V obci nebyly vhodné prostory a tak se paní knihovnice nabídla, že knihovna může být u ní doma... Stalo se a zůstalo tak. Máme tedy knihovnu s 0 m2, je registrovaná, funkční... v hale soukromé vilky. Ostatní knihovníci byli zvědaví, jak to v téhle miniknihovně vlastně vypadá a funguje. Proto vznikla myšlenka na cyklistický výlet s cílem exkurze ve zmiňované vilce... Při plánování celé akce sice zůstal prvotní záměr zachován, ale jak se v takových situacích stává, projekt nabublal do daleko větších rozměrů, než organizátoři původně zamýšleli.

V neděli 6. 7. 2008 se před Obecním úřadem v Roudnici sešla skupina cyklistů=knihovníků. Trasa byla pečlivě naplánovaná, akce se účastnila i členka Červeného kříže. Účastníky zajišťovalo i jedno (a chvílemi dvě) doprovodné vozidlo. Svačinu měli sice všichni s sebou, ale bez občerstvovacích stanic/hospůdek na trase by se jelo daleko hůře - devět účastníků urazilo 60 km! Peloton navštívil čtyři knihovny a tři restaurace. Všechna navštívená místa byla razítkem a podpisem potvrzena každému účastníkovi do jeho itineráře. Celá spanilá jízda byla slavnostně zakončena na zahradě knihovníků z Praskačky a Sedlice manželů Černohlávkových. A při loučení vznikla myšlenka: Škoda, že je to už za námi! A tak letošní cyklovýlet byl nazván nultým ročníkem a založena nová tradice. Všichni účastníci totiž přísahali, že za rok znovu!

Fotodokumentaci naleznete na http://www.knihovnahk.cz/. Organizační a tvůrčí tým tvořili knihovníci Mikroregionu Urbanická brázda, Knihovna města Hradce Králové a SKIP východní Čechy.

Kateřina Hubertová

Obsah

 

SKIP