BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Na kolech po knihovnách regionu

11. června 2008 byla odstartována ve třech městech prachatického regionu velká knihovnická akce. Rozjelo se několik cyklistických výprav v čele se známou regionální sportovní osobností po předem vytyčených trasách.

Na kolech po knihovnách regionu

U sportovního gymnázia ve Vimperku zahájil putování po knihovnách regionu starosta Mgr. Dvořák, ředitelka gymnázia RNDr. Prokopová, Mgr. Houšková z Národní knihovny ČR v Praze, PhDr. Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a ředitelka Městské knihovny Prachatice Mgr. Mrázová. Po slavnostním přestřižení stuhy vyjel peloton po první trase: Bohumilice, Bošice, Svatá Máří, Buk pod Boubínem, Záblatí a Prachatice.

Sportovkyně Tereza Huříková, která se stalo patronkou této trasy, začínala jako lyžařka v lyžařském klubu ve Vimperku.V roce 2000 tady vzniklo Sportovní centrum mládeže Českého svazu cyklistiky a jako talent do něj byla zařazena i Tereza. Dnes je několikanásobnou vítězkou českého poháru a mistryně republiky. Mezi její největší úspěchy určitě patří v roce 2004 titul mistryně světa v časovce na silnici a v roce 2005 titul mistryně světa horských kol. Pro Terezu byl letošní cíl číslo jedna uspět na olympijských hrách v Pekingu, kam se úspěšně nominovala.

V Bohumilicích na místním zámku Skalice všechny přivítala zámecká paní - paní Hiršlová se synem. Provedla spotrovce po areálu zámku a jízdárně, která se právem pyšní nádhernými koni. Pro naše tři dámy zámecká paní poskytla kočár s koňským tažením. Ten je odvezl do bohumilické vesnice před knihovnu.

Zde už nás očekával pan starosta Nový a paní knihovnice Beránková. Děti z místní školy předaly slavné Terezce kytičku. A začala prohlídka první knihovny na trase.

Dále jsme navštívili knihovnu v Bošicích, kde nás čekal pan starosta Rohlík.

Z Bošic náš slavný peloton šlapal přímo do Svaté Máří. Tady čekalo překvapení. Místní školáci se převlékli do masek pohádkových postaviček. Sportovci byli velice překvapení a mile dojati. Terezka si s dětmi povídala a rozdávala jim své podepsané fotografie. Po prohlídce místní knihovny a rozloučení se se starostou obce panem Schörerem a paní knihovnicí Šetkovou se peloton vydal sice mokrou, ale krásnou šumavskou přírodou do Buku pod Boubínem.

Také v Buku nás čekalo hezké přivítání paní místostarostkou a zároveň knihovnicí obce paní Nuskovou. Při malém občerstvení nejen sportovcům vyprávěla o obci a okolních pověstech. Samozřejmě nechybělo rozdávání přání, plakátů a podpisů.

Po společném fotu před místní knihovnou se uhánělo do poslední obce na této trase do Záblatí. Pan místostarosta ing. Sladký už nás očekával.

A to se nám to přijíždělo, když hudba vyhrávala. V záblatské obci nás přivítal harmonikář a bubeník a byli slyšet již z dálky - to aby peloton nezabloudil a nepřišel o báječné domácí koláčky a  medovník vyrobené paní knihovnicí Vopelákovou a paní Sladkou. Byly to takové dobroty, že se od nich nikdo nechtěl odtrhnout.

Po neodmyslitelné prohlídce knihovny, kde každý návštěvník samozřejmě stejně jako ve všech prachatických regionálních knihovnách najde internet a regionální propagační materiály cestovního ruchu, čekala vimperský peloton už jenom cesta do Prachatic.

Účastníci druhé trasy okolo Netolic se začali scházet před osmou hodinou v místní městské knihovně. Netolické knihovnice si vyrobily originální trika nejen pro sebe, ale i pro svého starostu pana Petráška.

Všechny čekala trasa po knihovnách v obcích Netolice, Babice, Němčice, Mahouš, Malovice a zpět přes Netolice do Prachatic.

Patronkou této trasy se stala Kateřina Nash. Její zasloužený velký úspěch přišel již v roce 1994, kdy ve štafetě 4 x 5 km v běžeckém lyžování vybojovala titul JUNIORSKÉ MISTRYNĚ SVĚTA . V roce 1996 získala nominaci na LOH v Atlantě. Následovala v roce 1998 nominace na ZOH v Naganu a v roce 2002 v Salt Lake City. V té době již studovala ve Spojených státech amerických..V září 2005 se provdala za bývalého amerického lyžaře Marcuse Nashe. Poté přišlo období, kdy se Katka definitivně rozloučila s lyžemi a "závodně přesedlala" pouze na kolo. Taky získala profi smlouvu v americkém týmu Luna Women´s a za tuto stáj závodí i v letošní sezóně.

Na kolech po knihovnách regionu

Ztichlé netolické náměstí se postupně začalo plnit sportovci, knihovníky a přáteli knihoven, a proto je mohl po chvilce št'astného setkání přivítat nejdříve Petr Vok a poté pan starosta Petrášek. Závěrečné slovo patřilo zástupci Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Mgr. Karešovi.

První strmý kopec z Netolic hned otestoval fyzickou kondici u všech cyklistů. Paní starostka a knihovnice obce Babice paní Pilátová si nenechala ujít vzácnou příležitost a připravila nezapomenutelné uvítání s básničkou a chleby se škvarky a cibulí.

Déšt' a vítr zastihl nadšené přátele knihoven v  Matouši a tak paní knihovnice Šanderová přivítala postavy zakuklené do pláštěnek.

Další přátelské přivítání a neodmyslitelná prohlídka knihovny proběhla v obci Malovice. Paní starostka Hejná i paní knihovnice Adresová se z hosty ještě vyfotily a už se jelo zpět do Netolic.

Třetí trasu absolvovala sportovkyně a paní učitelka Šárka Grabmüllerová se svými žáky ze ZŠ Vodňanská.

V první obci Zábrdí jim paní knihovnice Vizinová ukázala nejen knihovnu, ale i muzeum betlémů. Dětem se tady velice líbilo a moc se jim odsud nechtělo, ale čekaly je další obce se svými knihovnami na trase Lažiště, Pěčnov, Chlumany, Husinec a Prachatice.

Líbilo se jim i v lažištské knihovně, kde je pan knihovník Rod při vyprávění pohostil. I když bylo ošklivé pršavé počasí, děti odjížděly do další obce s radostí.

V chlumanské knihovně děti vítala nejen paní knihovnice Bošková, ale i paní starostka obce Vlková.

Poslední obcí této trasy s krásnou novou knihovnou se stal Husinec. Pan starosta Klesner, paní knihovnice Pechová a děti z místní základní školy již na naše sportovce čekali. Po prohlídce knihovny připravili vystoupení. Po něm následovala krátká debata.

Patronka trasy Šárka Grabmüllerová je několikanásobnou mistryní republiky v zimním i terénním triatlonu i duatlonu, stejně i několikanásobnou vítězkou světového a Českého poháru ve zmíněných sportech. V anketách Zimní triatlonistka získala titul v roce 2005, 2006, 2007, 2008, u příležitosti 20 let od založení JČ poháru v  triatlonu dostala titul Triatlonistka dvacetiletí.

Katce Nash, Tereze Huříkové a Šárce Grabmüllerové se celá akce velice líbila, a to hlavně tím, že podpořily naše knihovny regionu, kde je všichni srdečně a pohostinně vítali.

Šárka i její děti dostaly na památku grafické listy od ředitele místní školy Mgr. Kuneše.

Spokojené děti, které absolvovaly opravdu nemálo náročnou trasu, odjížděly statečně směrem přes husineckou přehradu do Prachatic, kde se měly setkat s účastníky všech tras.

A podařilo se! Zatímco diváky na náměstí bavila evropsky úspěšná taneční skupina Free Dance a TS4ever, u prachatického gymnázia se před dvanáctou hodinou skutečně sešli v dobré náladě všechny tři pelotony dokonce obohaceny o zástupce volarské části našeho regionu v čele se spisovatelem Romanem Kozákem a jeho kolegou Petrem Čmerdou jako Doktory z hor s 1. knižní pomocí.

Slavnostní příjezd celého pelotonu v čele s našimi slavnými sportovkyněmi a neméně slavnými knihovnicemi vzbudil na celém náměstí velký ohlas.

Výstava "Po knihovnách regionu s Kateřinou Nash- Hanušovou, Terezou Huříkovou a Šárkou Grabmüllerovou" začala vernisáží až v 18.00 hodin ve výstavních prostorách MěK Prachatice.Ale natěšení hosté a příbuzní našich tří sportovkyň se začali brzy scházet a prohlížet připravenou výstavu.

Své nástroje včas ladila také vynikající prachatická hudební skupina CINK, která doprovodila neopakovatelným způsobem celou vernisáž.

Paní místostarostka města Prachatice Hana Rabenhauptová poděkovala našim třem slavným sportovkyním a popřála jim hodně zdraví a sportovních i osobních úspěchů. Katce Nash, Tereze Huříkové a Šárce Grabmüllerové se celá akce velice líbila, a to hlavně tím, že podpořily naše knihovny regionu, kde je všichni srdečně a pohostinně vítali. Jako velice zdařilou akci - a ne poslední - označily tento den i paní Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR v Praze a PhDr. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Jak byla vernisáž slavnostně zahájena, tak byla i slavnostně ukončena. Všechny tři sportovkyně pokřtily mapu regionálních knihoven " Knihovny regionu Prachaticka -kulturně informační centra s internetem".

Na své srdečné poděkováním slavným děvčatům nezapomněla ani vedoucí kultury, školství a cestovního ruchu paní Mgr. Růžena Štemberková. S úplným závěrem Mgr. Hana Mrázová předala našim slavným rodačkám kromě velikého poděkování i nádherný dárek, jako památku na tento slavný den, v podobě kola s překrásnou květinovou dekorací.

Tímto projektem Městská knihovna Prachatice ukázala obyvatelům, ale i návštěvníkům regionu Prachaticka, jak si mohou obohatit své volnočasové aktivity. Knihovna tak přispěla k ještě větší propagaci knihovnictví, města Prachatice a rozšíření nabídky kulturních akcí v našem regionu. Knihovna chtěla také rozšířit všeobecné povědomí, že není jen půjčovnou knih, ale i zařízením poskytujícím ústní, bibliografické, referenční i faktografické informace s přístupem k internetu, a to rovným způsobem všem bez rozdílu.

Mgr. Hana Mrázová

Obsah

 

SKIP