BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Zdravíme z Habartic u Frýdlantu v Čechách

Ano, je pravdou , že od jara máme v provozu novou knihovnu . Konečně ve slušném a dostatečném prostoru s kompletním vybavením.

Nicméně.

Nová knihovna je součástí objektu obecního úřadu, který se snažíme etapově kompletně rekonstruovat. Letos šestou etapou. Bohužel nám žádosti o dotace na rekonstrukci celého objektu z r. 1905 neschvalují a tak paběrkujeme, kde se dá. Především nám drobnější dotace poskytuje kraj, jedná se o 20-30%. Velmi drobné dotace jsme získali i z MK ČR, a to na připojení k internetu (zdarma), elektronickou evidenci knižního fondu a letos 43 tis. Kč na dovybavení knihovny čtyřmi počítači.

Habartice

Rozpočet celé stavební části rekonstrukce byl plánován k 6 mil. Kč, pak přišla úprava DPH a zvýšily se i ceny materiálů, a tak se vše prodražuje o cca 30 %. Nestěžujeme si, obec nezadlužujeme, neomezujeme jiné aktivity v obci, a tak vše budujeme etapově. Každou korunu tak otáčíme čtyřikrát, než-li ji vydáme. Jsme obcí malou a tak máme i malý rozpočet, jako všude v malých obcích, které nějak všem překáží.

Dnes nelze přesně vyčíslit, kolik stála přímo knihovna, ale jen nutná hrubá přístavba, ke zvětšení prostor přišla na 1 mil. Kč. Následné stavební úpravy vč. oken 1 mil. Kč. Nesmyslné požární stěny/ jedno okno a jedny dveře cca 400 tis. Kč/. Vnitřní vybavení nábytku a další počítače vyšly na 350 tis. Kč. atd.

Knihovna má bezbariérové přístupy , je rozdělena do sekcí: knihovny, čítárny, internetu 1 + 4 PC, časopisů a obsluhy. Začíná být hojně navštěvována občany i školou.

Máme z toho sami radost a děkujeme i Ing. arch.M. Zrníkovi z projekční firmy AGORA z Liberce za perfektní spolupráci a ideální architektonické řešení knihovny a celé budovy.

Pochopitelně, že jsme v jakémsi rozběhu a věci zdokonalujeme ke spokojenosti nejen našich občanů, ale i cestující veřejnosti, neboť jsme obcí na státní hranici. Co jde, zvládáme. Příkladně nám skoro-občan obce JUDr. Pavel Schlixbier nechal na své náklady digitalizovat většinu kronik obce, které tak budou kdykoli přístupné každému. Nejsme však příkladně schopni donutit firmu Telefónica O2, aby zvýšila rychlost připojení počítačů, která se i přes instalovaný satelit stále pohybuje kolem 100 kB/s. To je hrůza. Připadá mi, že státu je jedno, za co někomu platí.

Pokud pojedou kolem, nahlédnou.

František Kryšpín - starosta obce

 

Obsah

 

SKIP