BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Knihovna 2.0

Termín Knihovna 2.0 (Library 2.0, L2) poprvé použil v roce 2005 ve svém blogu Library Crunch Michael Casey. Služby Knihovny 2.0 jsou velmi odlišné od klasických knihovnických služeb, které známe, protože fungují podle očekávání a potřeb dnešních uživatelů.

Knihovna 2.0 chce nadále nabízet uživatelům informační zdroje různých druhů, ale má rovněž nové cíle. Podle koncepce L2 knihovna učiní informace dostupné kdekoli a kdykoli je uživatel požaduje. Je důležité uvědomit si, že to neznamená vyměnit tradiční technologie, které knihovna využívá, ale spíše přidávání doplňkových, dodatečných funkcí.

Většina uživatelů internetu se již setkala s termíny "blog", "wiki", "podcast", RSS Feed", "CSS, XHTML validated". Všechny tyto technologie spojuje termín Web 2.0.

Poprvé se tento výraz objevil v roce 2004, když Tim O'Reilly a zástupci MediaLive International jednali o názvu konference a použili termín Web 2.0. Tento termín nelze nijak přesně definovat, znamená druhou generaci služeb WWW, která umožňuje lidem spolupracovat a sdílet informace online.

Působení principů a technologií Webu 2.0 nabízí knihovnám mnoho možností poskytovat lepší služby svým současným uživatelům a oslovovat, informovat potencionální návštěvníky i mimo zdi knihoven.

Phoenix Public Library

Knihovna 2.0 mimo jiné např. nabízí možnosti online služeb, vzdálený přístup. Knihovny by se měly v konkurenci s rychlými interakčními internetovými službami chopit každé příležitosti nabídnout své hodnotné zdroje, tzn. jít za uživateli. Nemělo by jít jen o pasivní předávání a zprostředkování informací, ale jedním z cílů L2 je povzbudit uživatele ke zpětné vazbě, psaní komentářů např. v rámci blogů, katalogů.

Užívání služeb Knihovny 2.0 by mělo být snadné a atraktivní pro nové uživatele. Služby by měly být neustále a pravidelně hodnoceny a modernizovány. L2 můžeme chápat i jako reakci knihovníků na stále více se rozvíjející informační a komunikační technologie (Web 2.0, sociální síť) a na prostředí saturované informacemi prostřednictvím pohodlněji dostupných kanálů.

Veřejné knihovny by měly být nejvýznamnějšími iniciátory a navrhovateli L2 služeb, aby jejich práce byla efektivní a dobře fungující. Knihovna 2.0 by měla být vymezena a vytvořena knihovníky v součinnosti s uživateli knihoven.

Knihovny a jejich katalogy. Bylo zjištěno, že uživatelé internetu vyhledávají informace v  Googlu, Amazonu a opomíjejí katalogy knihoven. Knihovny začaly proto zlepšovat funkčnost katalogů a přizpůsobovat je novým trendům. V lednu 2008 byl udělán průzkum šesti knihovních katalogů: Nová generace katalogů pro novou generaci uživatelů.

Byly srovnávány tyto katalogy:

Tradiční slovinský katalog COBISS (http://www.cobiss.si/), Ann Arbor District Library (http://www.aadl.org/catalog), Hennepin County Library (https://catalog.hclib.org/), Queens Library (http://www.queenslibrary.org/), Phoenix Public Library (http://www.phoenixpubliclibrary.org/), WorldCat (http://www.worldcat.org/).

Když si jednotlivé katalogy otevřeme, poznáme rozdíl mezi klasickými službami a novými možnostmi, které nám katalogy nabízejí. Jedná se možnosti psát komentáře, hodnotit knihy, tagování, můžeme se podívat na žebříček nejpopulárnějších knih, obrázky obálek knih, vytvořit si vlastní uživatelský profil, využít RSS kanály. Přes všechny tyto možnosti knihovních katalogů, pokud je srovnáme s Amazonem, žádný z nich nenabízí tolik služeb a možností. Knihovny by měly mít své katalogy více uživatelsky přívětivé, intuitivní a vizuálně atraktivní.

Knihovny nebudou mít nikdy ekonomickou sílu srovnatelnou s Amazonem nebo Googlem, ale stále ještě mají důležitou roli a měly by rozvíjet své služby v souladu s novým vývojem a v rámci očekávání uživatelů. Měly by spojit své znalosti a zkušenosti s novými trendy a vytvořit lepší služby, aby si udrželi současné uživatele a získali nové.

Literatura:

PhDr. Eva Marvanová

Obsah

 

SKIP