BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Na konferenci Knihovny současnosti 2008 v Seči dne 16. září 2008 dostaly na základě rozhodnutí Sdružení knihoven (SDRUK) a Nadace knihoven tyto osobnosti

medaili Z. V. Tobolky

 • Stanislava Čechová
  Krajská knihovna Františka Bartoše

 • Jiří Gruntorád
  Knihovna Libri Prohibiti

 • Ing. Jiří Mika
  Středočeská vědecká knihovna Kladno

 • PhDr. Ila P. Šedo
  Knihovna Západočeského muzea v Plzni

 • Ing. Hana Študentová
  Vědecká knihovna v Olomouci

Ceny Librosaurus 2008 udělené 16. září jihočeskými knihovníky získali:

 • Město Strakonice

 • Mgr. Ivana Parkosová
  Šmidingerova knihovna ve Strakonicích

 • Mgr. Karel Petrán
  Městské muzeum v Blatné

Obsah

 

SKIP