BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Jičín - město pohádky a čertovské rojení od 9. do 14. září 2008

Před osmnácti lety byla založena v Jičíně nová kulturní tradice - pohádkový festival. Každoročně je voleno jiné téma a jiný dramaturg, zpočátku se říkalo prezident festivalu. Každý má svoje představy, své zkušenosti a známosti, kterými vždy obohatí programovou nabídku. Pohádkový festival má svoje symboly - oříšek, zvonec, rohožku, klíč, draka a také pohádkové zákony. Letos k nim přibyla i pohádková kniha. Základem je vlastní tvořivost dětí, výtvarné dílny, soutěže, vystoupení taneční, pěvecká i dramatická. Snahou a přáním je, aby se v půvabném koutě Českého ráje setkávali s úsměvem děti i dospělí, lidé místní s přespolními, zdraví s handicapovanými. Aby se tady moc nedívalo, neposlouchalo a následně netleskalo, o to více vytvářelo a tvořilo, a každý měl příležitost ukázat, co dovede.

Jičín - město pohádky

Nápad zvolit čerta jako téma 18. ročníku festivalu Jičín - město pohádky byl vybrán z inspirativní pokladnice, jejímž vlastníkem je "Pohádkový vejbor", společenství nadšených lidiček, kteří navzdory různým překážkám a nepřízním tvrdošíjně udržují zažehnuté světýlko pro radost dětí a větší slávu Jičína, hlavního města pohádky. Pravidelně se scházejí, přemýšlejí a vymýšlejí, zařizují a pilně, jako ti přísloveční mravenci, celoročně pracují na tvorbě festivalového programu. Příprava letošního festivalu s názvem "Když se čerti rojili", postavená na pevných základech předcházejících ročníků, začala tradičně už na začátku loňských prázdnin.

Aby se tady moc nedívalo, neposlouchalo a následně netleskalo, o to více vytvářelo a tvořilo, a každý měl příležitost ukázat, co dovede.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se nechala získat a přijala zodpovědnou roli dramaturgyně, byla příležitost propagovat četbu, knihy a především knihovny v médiích i na veřejnosti známém festivalu. Každý ze šesti programových dnů má vždy svého partnera. Pátek 12. září 2008 byl na plakátech i v programové brožuře označen jako DEN KNIHOVEN. Vznikl tak jedinečný prostor k prezentaci SKIPu a jeho odborné sekce Klubu dětských knihoven (http://www.futuranp.eu/kdk) a byla získána možnost zviditelnit na neknihovnickém fóru zásadní podíl knihoven na získávání nových čtenářů z řad dětí. Jičínský "Den knihoven" se stal rovněž vyvrcholením soutěže "Cesta tam a zase zpátky", projektu Klubu dětských knihoven SKIP s názvem "Kde končí svět".

Hlavní festivalové čtecí místo, kde se setkávali spisovatelé se čtenáři, kde se četlo a povídalo a uváděly nové knihy, se nacházelo u umělecké makety Ďáblovy bible zapůjčené Národní knihovnou ČR Praha. Společně s výstavou kostýmů z českých filmových pohádek o čertech z fundusu Barrandov Studio, a.s. Praha a obrázků Malování z postýlky Nadačního fondu Novorozenec Hradec Králové byla umístěna v důstojném prostředí jičínského zámku, v Porotním sále.

V úterý 9. září v podvečer, v zahajovací den festivalu, byly společně všechny tři výstavy otevřeny. Moderování sem situovaných pořadů bravurně zvládla obětavá a vstřícná kolegyně Eva Kordová z Městské knihovny Antonína Marka z Turnova. Patří jí velké poděkování. Ve středu 10. září zde byla také zahájena 13. Knihovnická dílna. Z jejího bohatého programu vyjímám setkání se spisovatelkou Danielou Krolupperovou a překladatelkou Jarkou Vrbovou, besedu s Petrou Braunovou a Andreou Poprovou . Ve čtvrtek 11. září v pořadu nazvaném podle stejnojmenné knihy Kdyby čert na koze jezdil vzdaly účastnice dílny hold malíři Karlu Frantovi, osobně poznaly rozhlasové moderátory Františka Novotného a Aleše Cibulku, jakož i spisovatelku Sandru Vebrovou a Jana Sobotku. V pátek 12. září se v Porotním sále u Ďábovy bible sešla knihovnická veřejnost s předsedou SKIPu PhDr. Vítem Richterem. V přátelském seskupení si bylo o čem povídat. Mezitím do Jičína přijížděly knihovnice společně se svými mladými čtenáři. Většina vyslyšela výzvu a přijela přímo v čertovském. V 11 hodin začal v Masarykově divadle Čertologický kongres. Za tímto tajemným názvem se skrývá docela obyčejné setkání dětí z celé republiky, nejlepších čtenářů aktivně se zapojujících do celostátních projektů vyhlašovaných KDK a dalších programů, které pro ně "jejich" knihovny připravují. Díky vstřícné finanční podpoře SKIPU bylo možné téměř 200 zúčastněných dětí obdarovat bagetou a uhradit jim cestovné. Drobný dárek, knížku Okolo Řáholce: Povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle a leporelo věnovala hostům domácí Knihovna Václava Čtvrtka. Prostor Masarykova divadla byl vyzdoben výtvarnými pracemi z výše jmenovaného projektu Kde končí svět zaslanými do Jičína z celé republiky. Vzhledem k tomu, že se zde po celý festival střídaly různé kulturní pořady a společenské akce, vidělo spoustu krásných pohlednic, obrázků a dalších dokumentů z činnosti knihoven mnoho lidí. Vyvrcholením projektu bylo jičínské setkání se stávajícími i budoucími nositeli rytířského Řádu krásného slova. Osobně děti a jejich knihovnice poznaly na besedě i následující autogramiádě spisovatelky Ivonu Březinovou a Martinu Drijverovou, interprety reprezentoval Jiří Lábus, patron festivalového města pohádky. Hlavní přípravu a průběh Dne knihoven převzala zkušená knihovnice a moderátorka Zlata Houšková z NK. Se šarmem sobě vlastním uváděly s Evou Kordovou Čertologický kongres. Zde byly mimo jiné vyhlášeny i výsledky soutěže Královéhradeckého klubka Cesta tam a zase zpátky, moje cesta do pohádky. Poté se účastníci společně se vzácnými hosty vydali do průvodu městem. Slíbená hudba sice nedorazila, přesto budilo velké množství malých i velkých čertů kráčejících po pěší zóně na náměstí a na velké nádvoří zámku pozornost kolemjdoucích. V čele průvodu, obklopen fraucimorem knihovnic, spisovatelek a dětí šel nepřehlédnutelný Albrecht z Valdštejna. Na ozvučeném pódiu se po slavnostních fanfárách konala důstojná, pro mnohé až dojemná slavnost "Pasování rytířů Řádu krásného slova". S přehledem a noblesou, za pozornosti nejen knihovnické veřejnosti, ji opět uváděla Zlata Houšková. Nejprve bylo pasováno jedenáct rytířů z řad dětí. Po několika písních v podání stylově oblečeného Dětského pěveckého sboru Guta z Plzně byly pasovány knihovnice Hana Langrová z Liberce a spisovatelka Martina Drijverová. Pro nemoc nemohla do Jičína přijet nominovaná herečka a interpretka Libuše Havelková. Slavnost na závěr pozdravil jičínský starosta ing. Martin Puš. Potom program pokračoval vystoupením dětí z Nové Paky dramatizací pohádky. Festivalový program obohatilo i představení dětí z Náchoda a vyprávění nejlepších vypravěčů z přehlídky "Čteme všichni - vypráví jen někdo" z Turnova v Čítárně U čerta s knihou. Fotodokumentace z Pasování, jakož i denní zpravodajství, je možné nalézt na adrese http:// www.citarny.cz/. Autory příspěvků jsou studenti Literární akademie J. Škvoreckého z Prahy. Tato soukromá vysoká škola převzala nad letošním 18. ročníkem záštitu. Do Jičína přijeli zástupci pedagogického sboru v čele s rektorem prof. Petrem Čornejem. Spisovatelku, vedoucí katedry tvůrčího psaní a umělecké publicistiky Ivonu Březinovou doprovázelo deset studentů. Mnozí znáte jejich zdařilé knižní projekty Zuby nehty a Tisíc jizev. Na jičínském festivalu studenti vedli dílny tvůrčího psaní s dětmi základních i středních škol. Součástí programové nabídky byla i výstava loutek čertů z rodinné sbírky výtvarnice Jarmily Haldové, instalovaná v Galerii radosti jičínské knihovny. Od začátku srpna se mohli čertovsky ladit i návštěvníci zámku Humprecht. Jeho kastelán Jiří Holub je nadějným spisovatelem, studentem Literární akademie a rovněž autorem sci-fi pohádky Cesta do pekla, kterou v literární soutěži dopsalo před 60 autorů. Vítězové literární, výtvarné a fotografické soutěže byli pozváni na sobotní slavnostní vyhlášení. Jejich jména společně s fotodokumentací čertovského knihovnického průvodu a dalších akcí, pořádaných jičínskou knihovnou v rámci letošního festivalu, si můžete přečíst a prohlédnout na webových stránkách http://knihovna.jicin.cz/

Alena Pospíšilová

Obsah

 

SKIP