BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Celé Česko čte dětem®

Městská knihovna v Dobříši se ve spolupráci s Mateřským centrem Dobříšek připojila k dalším 81 knihovnám v České republice, které můžeme najít na webu Celé Česko čte dětem® - celonárodní, potažmo evropský projekt podporující rozvoj především dětského čtenářství.

Prvním impulsem a inspirací bylo přečtení článků v časopise Bulletin SKIP (č.16/2007), konkrétně příspěvek Dany Kochové (KDK Severní Morava) "Škola naruby".

Dobříšská knihovna zvolila pro spuštění 1. ročníku projektu Celé Česko čte dětem® období, kdy si myslíme, že je příhodný čas ke společnému čtení v rodinách, a to měsíce prosinec až duben. Zároveň jsme byli časově limitováni grantem. Cíl jsme měli určitě společný či obdobný. Dovolte mi jej ve stručnosti připomenout.

Naším cílem bylo přimět rodiče současné společnosti se zamyslet, co pro jejich rodiče znamená zažít rituál předčítání a sdílení společného času nad knihou. Nejde jen o samotné předčítání, ale vzájemnou empatii-pocit bezpečí v lůně rodiny, psychický, myšlenkový a morální vývoj dítěte. Posílení druhotné gramotnosti, aktivní komunikace, formování návyku si číst i v dospělosti. V neposlední řadě čtení a naslouchání podporuje rozvoj paměti, obrazotvornosti a posiluje sebevědomí. Naopak, kdybychom nechali na děti působit pasivní způsob komunikace, což se ve větším procentu dětské populace děje, dochází k situaci, že dnešní děti mají malou slovní zásobu, špatně vyslovují (zvyšující se procento dětí s vadami řeči, v r. 2007  90 000 a v r. 2007 130 000 dětí) a mají slabou pojmotvornost.

Z těchto důvodů proběhl 1. ročník projektu tak, že jsme oslovili rodiče předškolního a mladšího školního věku a tzv. "pod čarou" jsme se společně snažili potlačit pasivní způsob komunikace - sdílení času před televizní obrazovkou, monitorem počítače či displejem mobilního telefonu. Současně jsme neopomněli staré české přísloví "ohýbej stromeček, dokud je mladý".

V této rovině jsme zvali na celkem čtyři veřejná čtení naše hosty, jimiž byli osobnosti našeho regionu: spisovatelé - Vladimír Hulpach, Jiří Kahoun, Miloš Nesvadba, herečky - Zdeňka Žádníková-Volencová, Petra Špindlerová, Zora Jandová a Lenka Plačková, výtvarnice - Zuzana Hutňanová, moderátor - Jan Rosák. Mezi předčítající pokaždé zavítal starosta města Dobříše Mgr. J. Melša, který nejenže četl, ale převzal také záštitu nad celou akcí. Čtení probíhala v kulturních a společenských lokalitách města Dobříše.

Celé Česko čte dětem

1. veřejným čtením, které se uskutečnili dne 2.  12. 2007 jsme se připojili k aktivitám Dne pro dětskou knihu, vyhlášeném Národní knihovnou ČR. Poslední veřejné čtení proběhlo dne 20. 4. 2008 v Památníku Karla Čapka ve Strži ve Staré Huti u Dobříše současně jako aktivita ke Světovému dni knihy.

U dvou čtení byly děti zároveň i diváky divadelních představení "Andělíček Toníček" v podání souboru "Buchty a loutky" a pohádek "O pejskovi a kočičce" divadelní společnosti Antonína Novotného. V rámci tří veřejných čtení proběhly výtvarné dílny pod vedením Zuzany Hutňanové.

Do čtenářské soutěže o "nejúspěšnější čtenářskou rodinu v Dobříši a okolí" s mottem "čteme svým dětem 20 minut denně" se zaregistrovalo 63 účastníků (z toho čtyři třídy školní družiny a dvě třídy mateřské školky). Soutěž byla rozdělena do dvou věkových kategorií - od čtyř do šesti let a od sedmi do devíti let. Děti dostaly čtenářské deníčky, kde ve čtecím kalendáři poděkovaly razítkem (barevným fixem) za každé čtení svým "dospělákům"- rodičům, babičkám, dědečkům aj. Současně každé dítě mělo za úkol sdělit svůj prožitek a vjem ze čtení buď několika větami nebo formou obrázku. Při hodnocení deníčků jsme zjistili, že děti ponejvíce malovaly. Všechny byly moc pěkné a těžko se vybíralo. Po dohodě s profesionálními výtvarníky jsme dospěli k závěru, že všechny děti budou odměněny drobnými dárečky. Šest dětí bylo při závěrečném veřejném čtení vylosováno z klobouku K. Čapka. Nejúspěšnější děti byly odměněny zvláštní cenou - keramikou regionální výtvarnice Z. Hutňanové a knižní poukázkou na knihu podle vlastního výběru, z dobříšského knihkupectví Zlatý klíč, jenž je složkou Městské knihovny. Ceny předal dobříšský starosta, který zároveň poděkoval především rodičům, kteří si v dnešní uspěchané době našli čas a prožívají spolu se svými dětmi krásné a pro děti neopakovatelné chvilky nad knihou.

Projekt byl nastaven jako volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi. Dostal se do širšího povědomí regionu. Jednotlivé akce projektu navštívilo pře 400 návštěvníků. Bylo napsáno třináct článků do regionálního tisku. Zároveň jsme podpořili důstojnou formou odkaz K. Čapka spolu s uctěním 80. výročí jeho úmrtí akcí v Památníku K. Čapka ve Strži.

Po uplynutí 1. ročníku projektu "Celé Česko čte dětem® " v Dobříši jsme se logicky zamýšleli, co se povedlo, co je třeba zlepšit, z čeho si vzít poučení do příštího běhu. Myslíme si, že se náš záměr podařilo naplnit. Určitě budeme sbírat zkušenosti i od jiných subjektů, které podporují rozvoj a udržení čtení u dětské populace.

M. Švehlová

Obsah

 

SKIP