BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Knihovny jsou dnes prezentovány v médiích s frekvencí, o které se mám dříve ani nesnilo. Ale není to jen o Národní knihovně? A není to jen o chobotnici? Přitom se v našich knihovnách děje stále něco, abych tak řekl, výhradě pozitivního.

Ale umíme to prodat? Na místní úrovni určitě. Nebývale velký počet starostů, ředitelů škol a dalších místních představitelů se zúčastňuje akcí organizovaných knihovnami. V poslední době k nim přistupují i sportovci, dokonce i mistři světa. Nevíte kteří? Tak si přečtěte toto číslo. Jsem zvědav, zda se jablonecké knihovně podaří získat a k čemu olympijskou vítězku a světovou rekordmanku Barboru Špotákovou nebo Plzeňským Kateřinu Emmons.

Potíže při získávání informací o činnosti a činovnicích SKIP před 40 lety ukazují na nutnost dokumentovat vše, co se v knihovnách a kolem nich děje. Jsem přesvědčen, že Bulletin SKIP k tomu může dobře sloužit a rád bych o tom přesvědčil co nejvíce českých knihovníků.
Ale moc mi to nejde.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP