BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Došlo do redakce

Jaroslav Císař: Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR
a jejich dárci aneb Národ sobě II

Pod košatým, téměř barokním názvem se skrývá útlá, o něco více než stostránková publikace. Autora knihy není třeba dlouze představovat, ostatně na zadní straně knihy to poměrně obsáhle učinil sám. Ale kdyby přeci jen ... jedná se o šéfredaktora časopisu o knihách, knižní kultuře a knihovnictví s názvem Grand Biblio.

V roce 1868 se s velikou slávou předávaly základní kameny pro Národní divadlo. O sto čtyřicet let později se v Praze uskutečnila obdoba této akce, kdy se z celé ČR přivezly a předávaly základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR. Na Letné, kde jak všichni doufáme, bude nová budova stát, se tehdy konalo setkání nazvané Národ sobě II. Podporu nové budově Národní knihovny ČR vyjádřili knihovníci ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska a kromě samotných knihovníků na něj základní kameny přivezli také zástupci několika obcí či představitelé dalších kulturních a vědeckých institucí, organizací a spolků.

A proto převážnou část knihy zabírá popis, místo původu či symbolika, způsob vyzvednutí a opracování jednotlivých darovaných základních kamenů a představení jejich dárců. Nechybí však ani vysvětlující informace proč vůbec základní kameny, proč vlastně Národ sobě II., proč nová knihovna apod. Tyto informace lze nalézt především v rozsáhlých rozhovorech s organizátorkou happeningu Mgr. Zlatou Houškovou a generálním ředitelem Národní knihovny ČR Mgr. Vlastimilem Ježkem.

Je pochopitelné (i když škoda), že se do knihy již nedostaly základní kameny předané v květnu letošního roku (č. 39 Vládní rada SRN pan Manfred Motel - barokní cihla z tiskárny postavené v Berlíně pro komunitu českých exulantů v roce 1737 a č. 40 Esperantisté ČR). O to víc oceňuji vložený list s informacemi o kameni č. 38 Obec Radslavice, který byl předán začátkem března.

Základní kameny tedy Národní knihovna již má, přejme jí tedy i tu novou budovu!

Bibliografický záznam

CÍSAŘ, Jaroslav. Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR a jejich dárci aneb Národ sobě II. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. 112 s. ISBN 978-80-7405-007-7.

Mgr. Veronika Peslerová


Obsah

 

SKIP