BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z redakční dílny

Práce na přípravě sborníku Čtenářství, jeho význam a podpora s podtitulem Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu, který je výstupem z listopadového semináře SKIP a Goethe-Institutu, se protáhly. Nyní se rukopis připravuje k předání do tiskárny. Expedici dle objednávek je možné očekávat v září t.r. Sborník vyjde v edici Aktuality SKIP.

V 1. čísle Bulletinu SKIP 2008 došlo k nemilé chybě. V informaci Z Velké Moravy v rubrice V regionech došlo k záměně fotografií odměněněných knihovnic a Miroslavě Horejskové ještě bylo zaměněno jméno. Redakce se moc a moc omlouvá.

Miroslava Horejsková


Obsah

 

SKIP