BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

V regionech

VÝCHODNÍ ČECHY

Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci (a knihovnice) mohou.

Knihovnice a knihovníci z východních Čech si na pátek odpoledne 16. května daly sraz v Malých Svatoňovicích. Důvody byly hned dva. Přednáška p. Aleše Fetterse na téma Pohádky bratří Čapků a 2. ročník Čapkiány. Přednášku mohu jen doporučit. Se znalostí věci, zápalem a humorem nás bývalý profesor náchodského gymnázia seznámil se vznikem jednotlivých děl Karla a Josefa Čapkových, určených dětem. Překvapil nás informací, že do jednoho z dílů Nůše pohádek, o jejichž vznik se Karel Čapek zasloužil, přispěla i sestra Helena. Na konkrétních příkladech také doložil, jak dobře Čapci svůj rodný kraj znali a jak jej vykreslili i ve svých pohádkách.

Po přednášce jsme se společně vydali do Muzea bratří Čapků, kde pokračoval zasvěcený výklad p. Fetterse. A pak už byl čas se přesunout do divadelního sálu, kde probíhalo slavnostní zahájení Čapkiány.

Malé Svatoňovice jsou nevelké město. O to víc je sympatické, že se místní obyvatelé rozhodli uspořádat akci, připomínající dvě tak významné osobnosti naší kultury 20 .století. Během Čapkiány se totiž 24 hodin čtou texty Karla, Josefa a Heleny Čapkových. A jelikož letos pořádáme, my knihovníci, různé přednášky, výstavy, soutěže, akademie, podvečery a večery, zaměřené na výše zmíněné bratry, zvláště pak bratra mladšího, tak jsme tu nemohli chybět.

Každá z účastnic si s sebou přivezla oblíbenou knížku výše zmíněných sourozenců a když nastal její čas, což bylo mezi 12.00 - 01.45, zvučným hlasem přečetla či dramaticky přednesla vybranou část. A tak jsme se mohli zaposlouchat do následujících knih: Povídek z jedné i druhé kapsy, Božích muk, Cestopisů, Kritiky slov, Mých milých bratrů, Nejskromnějšího umění, Apokryfů a na závěr knihy Jeden i druhý našeho kolegy L. Vaciny.

A když už se nám očka zavírala, což nebylo v tuto pozdní hodinu nic neobvyklého, tak jsme šli na kutě. To proto, abychom měli dost sil na horský výstup. Druhý den ráno jsme se tedy vydali přes Červený Kostelec a Náchod do Polska. Naším cílem byla Hejšovina. Znalcům Devatera pohádek nemusím říkat proč, ostatní si je mohou za domácí úkol přečíst.

Po šťastném shledání s polskými kolegyněmi na úpatí Szceliniece wielkiego alias Hejšoviny jsme stoupali a stoupali vzhůru k vrcholu. A cestou si povídali s polskými knihovnicemi, jak se u nich čte Čapek Karel a Josef, kdo ze současných polských autorů je dnes ve světě nejznámější a nejpřekládanější, jestli u nich děti pilně čtou a jak se nocovalo v knihovnách. Poté, co jsme vystoupili až na vrchol, se před námi zjevil sám velký černokněžník Magiáš a hned vyzkoušel naše znalosti Devatera pohádek. V zapeklitém kvízu jsme obstáli my a v horkém počasí i Magiáš, který vydržel ve svém hábitu, masce s dlouhými vousy a kouzelnické čepici. Nakonec se s námi nechal i vyfotografovat a pak zmizel ve své sluji (nebo odcestoval na Saharu).

Když jsme se dost pokochali krásnými rozhledy, sestoupili jsme dolů i my. Rozloučili jsme se s kolegyněmi z Polska, nasedli do autobusu a odjeli na lov pstruhů neboli opožděný oběd. To byla ta pomyslná třešnička na dortu sobotního knihovnického výletu. A pak nastalo v Náchodě před nádražím veliké loučení a plánování toho, jak se setkáme na zájezdu do Bretaně…

Jak vidíte, u nás ve východních Čechách se pořád něco děje.

Jana Kroulíková

JIŽNÍ ČECHY

Kde končí svět na jihu Čech?

Ani 6.ročník projektu "Kde končí svět" neminul jihočeské knihovny - přihlásilo se jich tentokrát 8: Jindřichův Hradec - centrální pracoviště a pobočka Vajgar, Kamenice nad Lipou, Lomnice nad Lužnicí, Nová Včelnice, Pelhřimov, Písek a Planá nad Lužnicí celkem s 19 projekty.

Porota měla opět nelehkou práci, protože všichni zúčastnění předváděli velmi inspirativní výsledky své práce, ať už se jednalo o cestování místní či časové, literární čí výtvarné, za pohádkou či do historie. Jasným cílem našeho konání je vždy přilákat děti ke knize, čtení, probudit jejich fantazii a dát jí co největší prostor, vzkřísit zájem o obec, ve které žijí… A tak knihovnice vymýšlely soutěže, kvízy, v knihovnách se malovalo, básnilo, domýšlely příběhy, vyráběla se rozměrná leporela, mezi knihovnami putoval i pohádkový pošťák! Děti měly možnost setkat se také s Julesem Vernem a jeho chotí či s hrabětem Harrachem zasadit nový doubek u bývalého loveckého zámečku...

Leporelo

Při regionální přehlídce v Českých Budějovicích byl nakonec vybrán projekt centrálního pracoviště jindřichohradecké knihovny a do Jičína poputují úžasná leporela zhotovená dětmi ze speciální základní školy. Nechte se i vy svézt jejich vláčkem cestou snů a přání.

Šťastnou cestu tam a zase zpátky!!!

Za jihočeské Klubko
V. Vyhnalová,
MěK Planá nad Lužnicí

Literární Šumava, tentokrát v Podkletí

Předposlední květnový víkend si už 13 let spojují jihočeští a západočeští knihovníci s Literární Šumavou. Mezikrajové setkání si za tu dobu získalo velkou oblibu, stálé účastníky a v neposlední řadě i stálé hosty. Pan profesor Erazim Kohák s manželkou Dorothy statečně absolvuje náročný turisticko-přednáškovo-poznávací program a navzdory únavě nezapomene připravit tradiční večerníček před spaním…

K hostům letos přibyl ředitel vyškovské knihovny dr.Vladislav Raška a doufáme, že na Moravu odjížděl pln zážitků a spokojen.

Ve čtvrtek se účastníci sešli v knihovně městyse Křemže a po prohlídce prostor, setkání se starostou Ing. Josefem Troupem a nakouknutí na trénink orientálního tance následovala přednáška o Janu Smilovi z Křemže a přesun do Chlumu u Křemže, kde po výborné svíčkové následovala ještě potrava pro duši - povídání o Podkletí v literatuře a výše zmíněný večerníček.

Páteční snídaně byla vydatná a dobře tak, protože následovala smršť - autobusem do Zlaté Koruny - návštěva kláštera v doprovodu šikovné průvodkyně a studovny historických fondů jihočeské vědecké knihovny, odkud jsme museli být vyháněni neboť jsme se nemohli od zaujatého a zasvěceného výkladu dr. Špinara odtrhnout! Avšak program byl nabitý a čas určený... Třísov - procházka do historie, na místa, kde se rozkládalo keltské oppidum a kde jsou dosud znatelné valy v terénu, z okolí též pochází jihočeský kámen do základů nové budovy Národní knihovny v Praze (stále věříme, že bude stát!). Po menší terénní vložce se nám ukázala zřícenina Dívčí Kámen v celé kráse i s křikem dravce nad zbytky zdí a po zdolání strmé stezky nahoru romantický výhled na Vltavu, lesy a skály kolem… Ale už je tu zase pobídka k většímu tempu a tak šupem dolů a směr autobus a kvapíkem do Holubova, kde jsme byli (cca 50 lidí!) během půlhodiny obslouženi v restauraci neuvěřitelně rychlým personálem (polévka s domácími nudlemi a kuřecí plátek s oblohou - ňam!, včetně pití a placení - klobouk dolů!!!). Lehké remcání některých účastníků, kteří by rádi v klidu trávili, bylo vbrzku překonáno - v Krásetíně totiž jen kvůli našemu zájezdu pustili lanovku na Kleť mimo stanovenou dobu provozu (proto ten chvat - v čas "Č" jsme prostě museli být na místě "M", jinak jsme šlapali do strmého kopce po svých…). Ze sedačky lanovky se nám otevíraly pěkné pohledy na část krajiny kolem Kleti, přední voj dokonce stačil ještě vystoupat na rozhlednu, odkud měl nádhernou okolní krajinu jako na dlani, a když dojeli lanovkou ostatní, vydali jsme se k planetáriu, kde nás očekával známý astronom dr. Tichý a sugestivním výkladem nás přesvědčil, že astronomie je úžasný obor, který si musí zamilovat každýJ

Ale to už se doopravdy dostavovala únava a projevoval se též fatální nedostatek kofeinu! Takže jsme přivítali sjezd lanovkou dolů a hurá zpět do Chlumu, kde na nás čekalo výtečné grilované maso v penzionu Horváth s pikantními přílohami - ňam, ňam!!! Přeháňka nám sice neumožnila posedět venku, ale uchozeným nohám to bylo celkem jedno. Večerníček nás zahnal do postele, abychom nabrali sílu na třetí den...

Sobota nás nasměrovala z Brloha ke zřícenině kláštera Kuklov, kde čekalo překvapení - trubači OMS Tábor při ZUŠ Sezimovo Ústí předvedli, jak znějí lesnice v magickém prostředí uprostřed klášterních zdí...

Následovala procházka brložskou naučnou stezkou v doprovodu pana starosty Libora Lva, který vládl nejen průvodním slovem, ale i veršem! Závěrečné posezení v knihovně s kulinářskými dobrotami knihovnice Marty Tomanové bylo milým předposledním bodem našeho setkání. Tečkou za letošní Literární Šumavou se stalo zastavení v malebné obci Holašovice, proslulé selským barokem nejen na jihu Čech.

Ahoj Podkletí a nashledanou příští rok na Horažďovicku, milí literární Šumaváci !!!

V. Vyhnalová, spokojená pravidelná účastnice LŠ

KARLOVARSKÝ KRAJ

Knihovnice dětem aneb Hry bez hranic

Pravěk - Nová Role 2008

V sobotu 17. května 2008 v 10.00 hodin byl zahájen již druhý ročník soutěží, které pořádá SKIP - Klub dětských knihoven Karlovarského kraje "KNIHOVNICE DĚTEM aneb HRY BEZ HRANIC" - v letošním roce s tématem Pravěk.

Pořádající knihovnou byla Nová Role, městečko nedaleko Karlových Varů.

Soutěžila šestičlenná družstva dětí od 8 do 14 let.

Přípravy začaly již v zimních měsících, protože první úkol děti plnily již ve svých knihovnách - připravovaly si oděv, vymýšlely si název své "tlupy", šily prapor, vyráběly maskota a vznikal také pokřik tlupy. V těchto přípravách byly také zahrnuty dvě přednášky v Sokolově a Karlových Varech pana Mgr. Jiřího Klsáka, archeologa Karlovarského muzea, O pravěku a pravěkých nalezištích na Karlovarsku. Z těchto přednášek připravil pan Klsák 20 otázek na jedno stanoviště naší pravěké stezky.

Ráno na prezentaci se sešlo 14 družstev s doprovodem knihovnic z celého kraje (Chebsko - Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Sokolovsko - Chodov, Kraslice, Habartov, Královské Poříčí, Loket, Lomnice a Karlovarsko - Nejdek, Nová Role, Ostrov, Božičany a Toužim).

Po slavnostním zahájení na zahradě knihovny se družstva představila svým pokřikem, oděvem, praporem a ukázala nám své maskoty. Dalším úkolem bylo vyplnění křížovky s tajenkou = CORYTHOSAURUS. V této době byl velký přesun knihovnic na jednotlivá stanoviště. Po vyplnění tajenky dostalo družstvo svého průvodce ( vedoucí skautů z Nové Role, pracovnice DDM, členky kulturní komise, knihovníky z Chodova a Božičan) a mapku, podle které se vydalo na trasu dlouhou 1,5 km, která vedla pěknou přírodou lesem a kolem řeky Rotavy. Tady na soutěžící čekala stanoviště s dalšími úkoly, např. malování obydlí (pravěcí lovci malovali výjevy z lovu zvěře), šití mošničky, otázky z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů, skládání obrázku Věstonické Venuše nebo pravěkého zvířete z archeologického nálezu. Na dalším stanovišti musela družstva správně seřadit vývojová stádia člověka, ulovit mamuta ( trefování šiškami do obrázku mamuta), poznávala pravěká zvířata a odhadovala množství soli. Celé dvě hodinky na trase doprovázel soutěžící déšť. Sluníčko vysvitlo až na poslední dva úkoly, které čekaly na soutěžící opět na zahradě u knihovny - modelování pravěkých zvířat z kaolínové hmoty a bojová disciplína - přetahování lanem. Zde je přivítala hudební skupina DSM svými písničkami.

Po ukončení soutěží se družstva se svým doprovodem knihovnic přemístila k místní porcelánce, kde je provedl Ing. Jaroslav Šimek.

A to už se blížila doba vyhodnocení. Všichni netrpělivě očekávali výsledky.

  1. místo knihovna Cheb

  2. místo knihovna Toužim

  3. místo knihovna Františkovy Lázně

Ceny předávala předsedkyně Klubu dětských knihoven, paní Eva Novotná z Chebu, a Marcela Toužimská z knihovny Nová Role. Dostalo se na všechny. Každý účastník dostal pamětní listinu, talíř s obrázkem mamuta a perníkového mamuta. Největší problém nastal pro Chebany, protože nevěděli, jak svůj náklad cen dopravit do místa svého bydliště.

Poděkování patří všem knihovnicím, které se podílely na přípravách soutěže, všem průvodcům, kteří doprovázeli děti po pravěké stezce, členům kulturní komise za postavení hangárů na zahradě u knihovny a DDM ještě za poskytnutí místností. Také děkujeme panu Chvojkovi za poskytnuté občerstvení a paní Jitce Pokorné za zdravotní dozor.

Akce proběhla za finanční podpory MK ČR, SKIP Karlovarského kraje a města Nová Role. Dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli cenami do této soutěže: Thun, Karlovarský porcelán, závod Nová Role a Sítotisk Stará Role, Obec Božičany, KB Cheb, Kili-etnické suvenýry, Josef Pobiš-výroba svíček, hračky Ostrov, ZPA Nejdek a Hrad Loket.

Pravěké Hry bez hranic v Nové Roli skončily a příští rok se sejdeme v Královském Poříčí, kam nás pozvala knihovnice Andrea Šneberková

Ladislava Nemčičová

PRAHA

Jarní měsíce v pražské organizaci SKIP proběhly v soutěžním duchu. Na duben byla připravena kolegou Záviškou Theca Pragensis, lehce odborně zaměřená soutěž, při které jsme na základě sigly a adresy hledali nejrůznější typy knihoven na Praze 4. V květnu se uskutečnil již pátý ročník akce Knihovníci dětmi. Tuto soutěž připravují kolegyně Čadková a kolegyně Řeřichová z Městské knihovny v Praze. Nejprve jsme podle několika málo indicií hledali pamětní desky spisovatelů, které jsme mohli výtvarně ztvárnit, a dále následovala soutěž poznávání jejich literárních děl podle krátkých úryvků a nechybělo ani "Mohli se potkat…?" Přesto, že obě soutěže byly pro individuální soutěžící, brzy se projevil knihovnický pracovní návyk spolupráce.

Koncem dubna jsme také navštívili veletrh Svět knihy a dále byly zorganizovány exkurze do knihoven. O návštěvě Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze, knihovny Úřadu vlády ČR a Knihovny na Vinohradech si můžete přečíst v minulých číslech časopisu Ikaros.

Především pro institucionální členy pražského SKIPu jsme připravili v rámci cyklu vzdělávacích aktivit SKIP kurz "Metody průzkumu a konstrukce dotazníku při zjišťování uživatelských potřeb v knihovnách". Protože kurz nebyl Prahou naplněn, nabídli jsme zbývající místa i pro ostatní regiony.

A co připravujeme po prázdninách? Oblíbený zájezd tentokráte po knihovnách a památkách středních Čech a samozřejmě s účastí na happeningu v Kutné Hoře.

Hana Nová


Obsah

 

SKIP