BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Bylo nás 40 a jedna….

Městská knihovna v Praze za sebou má jedno malé dobrodružství - v sobotu 14.6. se poprvé zapojila do Pražské muzejní noci.

Fakta:

  • Ústřední knihovna MKP byla otevřená od 19 do 01 hodin.

  • Před 19. hodinou už čekaly před vchodem desítky lidí.

  • Celkový počet účastníků Noci v knihovně reálně odhadujeme na 3,5 tisíce.

  • Zapisovali se noví čtenáři, půjčovaly se dokumenty z volného výběru, poskytovaly se konzultace a rady všeho druhu.

  • Připraveny byly dvě tematické výstavky specializovaných pracovišť MKP - Italská opera na přelomu 19. a 20. století a České filmové nebe (ke 110. výročí vzniku české kinematografie).

  • Nabídka tematických kolekcí knih a bibliografie: Česká a světová muzea a galerie pod jednou střechou, Bruselský sen.

  • Knihovnické divadlo Oživlé knihy aneb Když se potká kuchařka s detektivkou…

  • Vystavili jsme originál Pražské bible (1488) i její maketu a k tomu prezentovali práci s vzácnými tisky.

Kolem Noci v knihovně v rámci Pražské muzejní noci nás byla čtyřicítka zaměstnanců MKP a jedna Pražská bible. Všichni byli milí a ochotní a bylo patrné, že ačkoliv jsou ke konci velmi unaveni, jsou také spokojeni a cítí značnou satisfakci za svou snahu "prodat" dobře knihovnu i těm, kteří do ní obvykle nechodí. Díky nim všecko proběhlo bez nejmenšího zádrhelu, no a významná aktérka této akce - Pražská bible - zažila svou hvězdnou noc...

Je zjevné, že si po vzoru NK, K UPM, KNM i Městská knihovna v Praze našla další způsob, jak dělat radost lidem kolem sebe - spokojenost a dobrá nálada návštěvníků byla neuvěřitelná. Knihovny ve spolupráci s muzei a galeriemi nacházejí novou cestu, jak pozvat k cestě do knihovny další a další potenciální čtenáře. Je to cesta, jak dostat knihovnu do centra pozornosti veřejnosti, do novin a ostatních médií ve spojení s atraktivním tématem a ve velmi příznivém světle.

Několik fotografií najdete na
http://www.mlp.cz/galerie/Muzejninoc08

Jaroslava Štěrbová


Obsah

 

SKIP