BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Nová fakultní knihovna v Plzni

V září 2007 byla otevřena nová knihovna - součást Univerzitní knihovny , zahrnující fond především pro dvě fakulty Západočeské univerzity v Plzni: pro fakultu právnickou a filozofickou. Knihovna se nachází ve středu města ve zrekonstruované, bezbariérové budově v Sadech Pětatřicátníků 16 a budova právnické fakulty je naproti přes ulici. Veřejně přístupné prostory sloužící uživatelům s celkovou plochou 910m2 jsou situovány do přízemí a obou pater budovy. Celkové náklady na rekonstrukci budovy dosáhly 6,655 tis. Kč.

V přízemí je k dispozici šatna, výpůjční protokol s možností samoobslužného kopírování a tisku, a také klubovna, která nabízí místo k setkávání, odpočinku a občerstvení. Ve 2. nadzemním podlaží je umístěn volný výběr knih, jenž zahrnuje cca 19 tisíc svazků jak k prezenčnímu, tak k absenčnímu vypůjčení. Z kapacitních důvodů nebylo možné, aby byl ve volném výběru zařazen kompletní fond knihovny, proto je část umístěna ve skladištích, z nichž jsou knihy na žádost čtenáře expedovány. Uživatelé knihovny mohou vyhledávat podrobnosti o dostupných titulech a jejich umístění v elektronickém katalogu Aleph. Studovna periodik (153m2), která se nachází ve 3. nadzemním podlaží, zpřístupňuje na 110 titulů časopisů, archiv archeologických sborníků, Sbírek zákonů ČR, SR a sbírek soudních rozhodnutí.

K dispozici je celkem 75 studijních míst, z toho 20 vybavených počítači, připojenými k počítačové síti ZČU, s přístupem k řadě elektronických informačních zdrojů. Návštěvníci knihovny mohou využít reprografických služeb, konkrétně 4 kopírky a 2 laserové tiskárny. Novinkou jsou dvě malé týmové studovny, každá nejvýše pro 12 osob, určené ke studiu v uzavřené skupině posluchačů. Tyto "seminární místnosti" umožňují uživatelům živou diskusi, bez narušení klidu v ostatních studijních prostorách. Tradičně knihovna zajišťuje služby výpůjční (včetně meziknihovních), akviziční, referenční a rešeršní.

Zda se podařilo vybudovat dostupnou, přehlednou a flexibilní knihovnu a vytvořit dobré podmínky pro práci uživatelů i pracovníků knihovny v příjemném prostředí, má každý možnost posoudit v provozní době vždy od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 - 20:00 a v pátek od 8:00 do 15:00. Stejně jako všechny dílčí knihovny ZČU, i tato je přístupná nejen studentům a zaměstnancům domovské univerzity, ale také veřejnosti. Podrobné informace, podobně jako odkaz na online katalog, aktuality o elektronických informačních zdrojích a dalších novinkách najdete na webových stránkách Univerzitní knihovny ZČU www.knihovna.zcu.cz.

Sylva Řehořová


Obsah

 

SKIP