BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Městská knihovna ve Svitavách

Počátek veřejného knihovnictví ve Svitavách se datuje rokem 1892, kdy svitavský mecenáš, Valentin Oswald Ottendorfer, nechal postavit nákladem 170 tis. zlatých knihovnu. Vlastnila 22 tisíc svazků a byla nejmodernější německou knihovnou na Moravě. Knihovna měla také čítárnu a velký sál, kde se pořádaly přednášky a koncerty.

Po 2.světové válce byla vyřazena z fondu knihovny nacistická literatura a německé knihy předány archivu. Knihovna byla doplňována převážně českými díly. Po dokončení přístavby budovy muzea v roce 1969 se knihovna přestěhovala do přízemí tohoto objektu a Ottendorferův dům sloužil již pouze jako koncertní a konferenční sál.

V roce 1990 získala knihovna v budově nové prostory pro dětské oddělení, rozšířila volný výběr v oddělení pro dospělé na úkor skladových prostor a postupně automatizovala knihovnické činnosti. V roce 1997 získala díky grantu MK připojení k internetu.

Po zrušení okresních úřadů se stala k 1.lednu 2003 příspěvkovou organizací města s názvem Městská knihovna ve Svitavách. Regionální funkce byly zachovány.

Městské muzeum a knihovna se dlouhodobě potýkaly s nedostatkem prostor (sklady a depozitáře mimo budovu) a tak vedení města začalo problém řešit. Do původní knihovny by se stávající fond, technika a sklady nevešly a podlahy dalšího městského objektu neměly potřebnou nosnost. Byla tedy vyhlášena architektonická soutěž na výstavbu nové knihovny. Vítězný projekt byl vybrán, ale větší šanci na získání dotací z EU měla rekonstrukce průmyslového objektu v těsné blízkosti náměstí - velká zanedbaná budova bývalé textilní továrny Vigona. Tak vznikla idea výstavby Multifunkčního vzdělávacího, komunitního a kulturního centra Fabrika. Kromě knihovny, velkého kongresového sálu, střediska kulturních služeb, sociálních služeb Salvia, učeben pro univerzitu třetího věku, jazykových kurzů a mateřského centra Krůček zde byly plánovány i prostory ke komerčním účelům - restaurace, internetová kavárna, antikvariát, kanceláře hospodářské komory a místní kabelové televize.

Rekonstrukce probíhala 3 roky (2005-2008) a akce za téměř 200 milionů (v současné době se zpracovává konečné vyúčtování) zahrnovala 3 projekty:

  1. Rozvoj informačních a komunikačních technologií - vybudování IKT centra.

  2. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika.

  3. Centrum pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v mikroregionu Svitavsko.

Původní rozpočet na 149 mil. Kč byl v důsledku víceprací překročen. Podíl dotace EU představoval 99 mil.Kč, finanční prostředky MMR 15 mil.Kč a zbývající prostředky byly hrazeny z městského rozpočtu. V souvislosti se stavbou bylo upraveno okolí, vzniklo parkoviště se 140 parkovacími místy.

Provoz byl slavnostně zahájen dne 29.května 2008.

Technické údaje:

Plocha knihovny:

- veřejně přístupné prostory (bez chodeb a skladů) 716 m2, bezbariérový přístup

- administrativní zázemí a sklady 294 m2

Architekt:

ing. arch. Roman Svojanovský
(budova i interiéry)

Projektant:

ing. Ivo Junek

Dodavatel:

stavby - firma VW Wachal a.s. Kroměříž

interiérů - MVC s.r.o. Svitavy

Mgr. Milada Vacková


Obsah

 

SKIP