BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Rozhovor

O informacích z druhého břehu

Osmnáct let existuje vedle SKIP ještě jedna profesní organizace informačních pracovníků a knihovníků - Česká informační společnost (ČIS). Pár informací o ní poskytne rozhovor s místopředsedkyní ČIS

PhDr. RADKOU ŘÍMANOVOU, vedoucí oddělení knihovních systémů a projektů ve Státní technické knihovně (Ř). Hovoří s ní LADISLAV KURKA (K)

K: Jak se těšíte do nové Národní technické knihovny?
Ř: Těším se hodně, protože Klementinum už našemu provozu nevyhovuje. V mém oddělení chybějí větší plochy potřebné k lepší organizaci a provázanosti činností. A abych předešla Vaší další otázce, nebojím se ani tolik diskutovaných otevřených prostor (open face) v NTK, protože nabídnou lepší komunikační možnosti.

K: Tak se zeptám na něco jiného. Jak budete trávit víkend? (Rozhovor se uskutečnil na několikrát, končil 20.6.)
Ř: Pojedeme s manželem Berounku.

K: Tak šťastnou plavbu a zpátky k informacím. Představte trochu čtenářům Bulletinu SKIP Českou informační společnost.
Ř: ČIS, o.s., je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se informacemi odborného charakteru. ČIS je součástí Českého svazu vědeckotechnických společností. Toto členství umožňuje spolupracovat s oblastmi aplikovaného výzkumu a rozvoje české techniky a přímo oslovovat odborníky v nich působící.

K: Než položím otázku, kvůli které mne napadlo s Vámi hovořit,zeptám se na společnou komisi ČIS a SKIP pro katalogizaci.
Ř: Je to vlastně komise regionální, nicméně k výsledkům její činnosti patří i publikace Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury, vydaná před několika lety v edici Aktuality SKIP. Ukázalo se, že v této oblasti (a nejen v této) bylo výhodné spojit (resp. spojovat) síly.

K: V Německu se informatici a knihovníci spojili po několikaletém sbližování do jedné organizace BID (Bibliothek - Information - Deutschland), aby znásobili své síly zejména při prosazování společných požadavků. V Rakousku před několika týdny proběhl společný kongres dvou blízkých profesních organizací. U sousedů zřejmě usilují o sdružování. Co Vy na to?
Ř: Vznik České informační společnosti má historické kořeny. Před rokem 1989 existovala u nás silná a početní síť institucí v rámci vědeckých, technických a ekonomických informací, řízených tehdy dobře známým ÚVTEI. Z této základny hned v roce 1990, kdy se síť VTEI rozpadala, vznikla ČIS. Uplynulá léta ukázala oprávněnost její existence jako instituce zastřešující oblast odborných informací, která je navíc i pravidelně dotovaná.

K: Jak vypadá současná činnost ČIS?
Ř: Především to jsou pravidelné jinonické pondělky, připravované společně s Ústavem pro informační studia a knihovnictví (zde také v řadě případů i ve spolupráci se SKIP). Pravidelně pořádáme zájezdy do zahraničních informačních institucí a knihoven. Letos to bylo do Berlína a Postupimi, kdy jsme navštívili mj. Výzkumný ústav pro klimatologii. A právě letos vzniká tradice mezinárodních seminářů IKI (Informace Konkurenceschopnost Inovace). Máme tři sekce - sekci Informace ve zdravotnictví (kde pracují i lékaři), sekci pro informační vzdělávání a zmíněnou sekci pro katalogizaci.

K: Má Česká informační společnost také publikační činnost?
Ř: Ne, nemá, resp. má jen v elektronické podobě. Na webu visí sborník z 1. ročníku IKI. Dokonce rovněž na webu je k dispozici i videonahrávka z jednoho jinonického pondělku.

K: Kolik Vás je v ČIS sdruženo?
Ř: To Vám řeknu docela přesně: 85 individuálních členů ( z toho 15 ve funkcích) a 1 člen institucionální - v Národním archivu ČR funguje samostatná pobočka ČIS.

K: Na závěr ještě čtenářům sdělte webovou adresu ČIS, kde jsou i další informace o činnosti společnosti
Ř: Adresa je jednoduchá: www.cisvts.cz

K: Dík za rozhovor a příjemnou dovolenou!


Obsah

 

SKIP