BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

40 let SKIP

Publikační činnost

Činnost SKIP v letech 1968 - 1970 byla zaměřena v první fázi na institucionalizaci svazu - výkonného výboru a jeho předsednictva, revizní komise a orgánů v krajích. Bylo možné při tom těžit z velké euforie, vždyť členská základna vysoce překračovala dvě tisícovky členů ze všech druhů knihoven a informačních institucí. Např. regionální výbor v jižních Čechách měl 18 členů z veřejných a vysokoškolských knihoven a tři sekce, v Praze v 12členném výboru převažovali naopak pracovníci odborných knihoven.

Publikačně využíval SKIP v prvním období především stránky časopisu Čtenář, který tak nejlépe vypovídá o tom, jak se začínalo.

Vlastní publikační aktivity SKIP představoval poté jen Bulletin SKIP, který vyšel prvně v březnu 1969 a do konce roku celkem čtyřikrát (i když dvakrát jako dvojčíslo, což znamená, že v listopadu 1969 vyšlo číslo 5-6). V roce 1970 vyšel ještě před zrušením svazu dvakrát. První číslo vydané v březnu 1969 připravili J. Burgetová, J. Cejpek, J. Kábrt a R. Málek, č. 2-3 J. Burgetová aj. Cejpek a poté schválil VV SKIP jako redaktora Ladislava Kurku, který také připravil s Jarmilou Burgetovou všechna další čísla.

Bulletin SKIP sloužil k informaci o svazových aktivitách v rubrikách Z VV SKIP a jeho předsednictva, Z krajů, Mezinárodní spolupráce, Informace, Společenské akce a Volná místa.

Jak vidět, s prvními třemi rubrikami se čtenáři setkávají v Bulletinu SKIP až dosud.

Bulletin SKIP tiskla ofsetem Krajská knihovna Maxima Gorkého v Ústí nad Labem, výši nákladu se zatím nepodařilo zjistit.

Na jinou publikační činnost nebyl tehdy ani čas ani finanční prostředky. Pokud bylo něco vydáno péčí oblastních výborů, není to archivováno.

Jak vidět, "nový" Bulletin SKIP navazoval hned od začátku koncepcí i formátem na ten z konce 60. let. Mohl by tedy vlastně vycházet nyní místo 17. ročníku už jako 19. ročník.

Dokument (Prohlášení přípravného výboru SKIP z 3.5.1968)

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP