BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Bibliobox Herbie

Čtenáři Krajské knihovny Karlovy Vary mohou od října 2007 využívat 2 biblioboxy Herbie, výrobek firmy 3M a instalovaný firmou LSE Integration.

Biblioboxy jsou umístěny na nejfrekventovanějších místech Karlových Varů a byly pořízeny ve snaze zlepšit uživatelský komfort čtenářů (budova knihovny je umístěna na kraji města).

Boxy jsou určeny k vracení knih (nikoliv časopisů a CD). Jde o prostý box, do kterého se škvírou vhodí kniha. Vozík umístěny uvnitř je vybaven plošinkou s pružinou, takže knihy nepadají dolů - plošina se snižuje podle toho, jak je shora postupně zatěžována knihami. Po vybrání musí knihy projít klasickým protokolem (knihovnice je musí vzít do ruky a v systému "vrátit").

Tato služba je provozována na základě gentlemanské dohody - může fungovat pouze za předpokladu vzájemné důvěry čtenářů v knihovnu a naopak. Na radu právníka byla zpracována interní směrnice, podle které jsou stanovena jasná pravidla pro manipulaci s takto vrácenými knihami a odpovědnost přebírajících osob.

Služba se těší velké oblibě, za dobu jejího provozování (říjen 2007 - květen 2008) ji využilo 1.811 čtenářů, kteří takto vrátili 5.065 knih. Nejprve knihovna boxy vybírala 1x týdně, v současné době denně. A zkušenosti? Zatím dobré.

Jitka Banzetová


Obsah

 

SKIP