BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Cenami Inforum 2008 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickýmí informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2007.

  • Manažérsky informačný systém pre knižnice - MIS LIB - Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) v Levoči

  • Elektronické studijní texty z oboru informační vědy a knihovnictví - Ústav informačních studií a knihovnictví UK

  • Ďáblova bible v Manuscriptoriu a v NKP


Obsah

 

SKIP