BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Velká knihovnická jízda ve Slaném

Velká knihovnická jízda"Děti nečtou, pořád sedí u počítače a nečtou." Takové postesknutí slýcháme u nás v knihovně od rodičů, prarodičů a učitelů opravdu často. I naše knihovní statistiky každý rok vykazují menší počet registrovaných dětských čtenářů, ale - a to je zajímavé - větší počet výpůjček dětské literatury. A protože jako knihovnice chceme, aby děti více četly, rozhodly jsme se uspořádat Velkou knihovnickou jízdu - společně se skřítkem Knihovníčkem, maskotem našich dětských čtenářů. Soutěž na podporu dětského čtenářství organizujeme pod záštitou 1. místostarosty našeho města, ing. Pavla Bartoníčka. Podstatou Velké knihovnické jízdy je úkol přečíst určené knihy z příslušné věkové kategorie a pak odpovědět na otázky, které mají prokázat, že děti knihy skutečně přečetly. Čím větší množství knih ze své kategorie dítě přečte, tím větší má šanci na hlavní výhru, kterou je zájezd na festival "Jičín - město pohádky" v září letošního roku. Zájezd bude pořádat knihovna a hlavní výhry budou celkem čtyři.

Věkové kategorie soutěžících a seznamy knih jsou uvedeny v Aktualitách na našich webových stránkách http://kvs.slansko.cz. Naše soutěž je určena i těm nejmenším čtenářům, kteří zatím nečtou slova, ale pouze obrázky. I oni se mohou s pomocí svých nejbližších soutěže zúčastnit a věříme, že jich nebude málo. V soutěži platí pravidlo: "Kdo neumí a nechce číst, může zapojit rodiče." Rodiče mohou dětem totiž výrazně pomoci.

Začátek Velké knihovnické jízdy byl ve středu 2. dubna 2008. Každý účastník soutěže obdržel seznam knih jako součást "Řidičáku", který jej bude doprovázet celou jízdou, a placku na propagaci soutěže. Do cíle dojedeme ve středu 25. června 2008, kdy proběhne slavnostní slosování a rozdílení odměn.

Proč soutěž ve čtení knih nazýváme jízdou? Myslíme si, že každý řidič, stejně jako každá dovednost, potřebují trénovat. A čím dříve tím lépe. Pokud děti mají mít ze čtení požitek, musí se naučit číst text, nejen písmenka, a to se zase naučí pouze čtením - od jednoduššího textu ke složitějšímu. Mottem naší soutěže je "Čtěte, čtěte, čtěte a nudit se nebudete!" S knihou prožijí děti mnohá dobrodružství a budou mít co vyprávět.

Věříme, že soutěžit s námi budou nejen registrovaní čtenáři knihovny, ale i ti, kteří do knihovny buď nechodí, nebo jenom jako doprovod kamarádů či spolužáků. Zatím bylo vydáno 136 řidičáků.

Cíl "Velké knihovnické jízdy" bude ve středu 25. června 2008 v 10 hodin na Masarykově náměstí.

Vyhlásíme nejpilnější čtenáře, kteří s námi pojedou do Jičína - MĚSTA POHÁDKY.

Budeme si hrát, soutěžit a losovat další ceny.

Mgr. Naďa Rollová


Obsah

 

SKIP