BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Pasování prvňáčků na čtenáře

V letošním roce se v Městské knihovně Kladno uskutečnila poprvé velká akce s názvem "Pasování prvňáků na čtenáře."

Tento projekt realizuje již od roku 2003 Knihovna Jiřího Mahena v Brně a po ní ho postupně převzaly i další knihovny v České republice. Účelem této akce a zároveň naším přáním je vytvořit u dětí i v současné době počítačů a Internetu pozitivní vztah ke knížkám, ukázat jim krásu slova a vést je k pravidelnému čtení.

A protože jsme chtěli děti nejprve s knihovnou a světem knih blíže seznámit, začali jsme s nimi pracovat již na začátku školního roku 2007/2008. Paní Elena Hantáková, vedoucí Ústřední půjčovny dětské knihy, vypracovala nabídku besed a oslovila všech patnáct kladenských základních škol. Zájem projevilo 10 z nich.

V průběhu 4. čtvrtletí r. 2007 navštívili nejmladší školáčci poprvé prostory Městské knihovny Kladno na Sítné, kde se seznámili s paní knihovnicí a moudrou sovou Rozárkou, která je provázela prvními krůčky po království dětských knih. Nezapomněla jim ukázat své oblíbené pohádky o Krtečkovi, Maxipsu Fíkovi, Rákosníčkovi a mnohé další. Sova Rozárka jim také přečetla pohádku o veselých písmenkách, která byla tak zvědavá, že se ztratila paní učitelce a musel po nich pátrat detektiv - pes Damián. Děti Rozárce na oplátku slíbily, že se budou hodně a usilovně učit, aby toho uměly tolik, co ona.

Za několik měsíců poté přišly děti do knihovny podruhé. A paní knihovnici i sově Rozárce udělaly velkou radost. Naučily se číst, psát, počítat, získaly mnoho nových vědomostí, schopností a dovedností. Zvládly také všechny připravené úkoly. Například pomohly Rozárce vyznat se v popletených pohádkách a básničkách, doplňovaly písmenka do názvů květin a našly slova schovaná v jiných slovech.

Děti udělaly ve škole velké pokroky a tím se jim otevřely dokořán dveře do světa knížek. A protože tato událost si zaslouží slavnostní rámec, všichni šikovní prvňáčci za zvuků fanfár byli slavnostně pasováni na "Čtenáře" skutečným rytířským mečem. Rytířka ctihodného řádu knihovnického přečetla pasovací formuli a děti svým slibem potvrdily, že se budou o knížky starat a opatrovat je, jako skuteční rytíři.

Vážnost slavnostního ceremoniálu pasování pozvedla i účast představitelů města, Ing. Dana Jiránka, primátora města Kladna, Ing. Miroslava Bernáška a Antonína Kajgra, náměstků primátora, a ředitele Městské knihovny Kladno, kteří vlastní akt pasování prováděli. Slavnosti se také zúčastnili rodiče, prarodiče a známí dětí.

Při této velké akci, která probíhala ve dnech 2. - 12. června 2008, bylo pasováno celkem 397 kladenských prvňáčků, kteří obdrželi "Osvědčení o pasování" a pastelky. Každý z nich má po dobu dvou let možnost přijít do Městské knihovny Kladno a získat tak průkazku čtenáře s roční registrací zcela zdarma.

Věříme, že děti si svou cestu i v současné době, přesycené informacemi, do knihovny najdou, seznámí se se všemi akcemi, které knihovna pořádá, budou jí nadále navštěvovat a zjistí, že knihovna není zkostnatělou institucí, ale je vedle půjčování knih i místem setkávání se s kamarády a dá se zde i smysluplně strávit volný čas.

Ing. Petr Kubica


Obsah

 

SKIP